ZASADY REKRUTACJI

Przyjęcie na niniejsze studia podyplomowe będzie się odbywać na zasadzie postępowania kwalifikacyjnego na podstawie dostarczonych dokumentów w terminie do 30.09.2015. Kandydaci  zostaną poinformowani drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, pierwszeństwo mają kandydaci z certyfikatami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego wymienionym w rozporządzeniu MEN z 17 kwietnia 2012.