KOSZT UCZESTNICTWA

Uczestnictwo w zajęciach na wymienionych studiach jest płatne. Całkowity koszt wynosi: 3600zł (1200zł za semestr). Inne opłaty: wystawienie świadectwa – 30zł

Nie pobieramy opłaty wpisowego ani opłaty rekrutacyjnej. Opłaty za studia będą wnoszone jednorazowo do 04.10.2017 lub w 3 ratach w terminach: I rata do 04.10.2017 (1200zł); II rata do (1200zł); 31.01.2018 (1200zł); III rata do 31 sierpnia 2018 na indywidualne konta, które słuchacze uzyskają po rejestracji w Uczelnianym Systemie Obsługi Studenta (USOS).