INFORMACJE DODATKOWE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
Studia trwają 3 semestry i obejmują 450 godzin dydaktycznych w tym 150 godzin praktyk (Absolwentów pedagogiki w zakresie nadającym uprawnienia do nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej obowiązuje 120 godzin praktyk) .  Zjazdy odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:
Trzecia edycja studiów rozpocznie się w październiku 2017 roku i będzie trwała do lutego 2019 roku

LIMIT MIEJSC:
Proponujemy 25 miejsc. Przy czym studia zostaną uruchomione gdy zostanie zakwalifikowanych co najmniej 20 kandydatów

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
dr Weronika Szubko-Sitarek.

KONTAKT:
Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź
tel. 0-42 66-55-220
kom. 606 477 773
e-mail: teacher@uni.lodz.pl
http://filolog.uni.lodz.pl/teacher