PRZEDMIOTY

Zgodnie z zapisami rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012, Studia przygotowują do pracy nauczyciela języka angielskiego w ramach modułów: psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego w odniesieniu do sektora edukacji podstawowej.

 

Przedmioty bloku ogólnego

psychologia ogólna

psycholingwistyka w edukacji

pedagogika ogólna (+etyka)

emisja głosu

podstawy dydaktyki z elementami prawa oświatowego

 

 

Przedmioty bloku etapowego

pedagogika edukacji elementarnej

integracja między-przedmiotowa

psychologia rozwojowa dziecka

praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

dydaktyka przedszkolna i wczesnoszkolna

dydaktyka II etapu edukacyjnego

fonetyka korekcyjna

gramatyka pedagogiczna

tworzenie materiałów dydaktycznych

projektowanie zajęć

technologia informacyjna w dydaktyce

kontrola i ocena efektów pracy uczniów

techniki aktywizacji ucznia

kultura w dydaktyce elementarnej

Projekt dyplomowy

Egzamin dyplomowy

Praktyki

Praktyki opiekuńczo-wychowawcze

Praktyki etapowe (etap I i II)