Home


Studia Podyplomowe

Język Angielski w Przedszkolu i Szkole Podstawowej

w Instytucie  Filologii Angielskiej  UŁ

Celem 3-semestralnych Studiów Podyplomowych jest przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne absolwentów do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych określonych w rozporządzeniu MENiS z 12 marca 2009 r. oraz rozporządzeniu MniSzW z dnia 17 stycznia 2012 roku.