Sukces Prof. Doroty Golańskiej w konkursie CHANSE

Miło nam poinformować o sukcesie Prof. Doroty Golańskiej w konkursie CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) – jednym z trzech międzynarodowych programów typu ERA-NET koordynowanym przez NCN.

Projekt pt. „SMARTUP – Inteligentny dom: przeobrażenia relacji społecznych związane z cyfryzacją przestrzeni domowej” uzyskał dofinansowanie jako jeden z 12 polskich zespołów badawczych.

SMARTUP bada, w jaki sposób przestrzeń domu została przekształcona przez rosnącą cyfryzację i jakie konsekwencje ten proces generuje w odniesieniu do: 1) konceptualnego rozumienia („inteligentnego”) domu; 2) sposobów wyobrażania ...

Czytaj dalej →
0

Sukcesy naszych Pracowników w konkursie SONATA (NCN)

Miło nam poinformować, iż w rozstrzygniętej edycji konkursu SONATA (Narodowe Centrum Nauki) dwóch Pracowników Wydziału Filologicznego otrzymało finansowanie swoich projektów.

Dr Jakub Gortat (Instytut Filologii Germańskiej) zrealizuje projekt pt. Narodowy socjalizm w austriacko-niemieckich koprodukcjach telewizyjnych (1961-1980). Celem projektu jest zbadanie, w jakim stopniu telewizja przyczyniła się do ożywienia zainteresowania niedawną przeszłością Austrii, a więc jakie programy, w których tenże wątek historyczny się pojawia, produkowała i emitowała, oraz z jakimi reakcjami spotykały się emisje tych programów.

Dr Maciej Grabski (Instytut Anglistyki) ...

Czytaj dalej →
0

Spotkanie informacyjne dot. konkursów OPUS, PRELUDIUM i MINIATURA

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez pracowników Centrum Nauki UŁ oraz Biblioteki UŁ dotyczącym aktualnych konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM i MINIATURA.

Termin spotkania: 20.05.2022 r. godz. 10.30–13.30

Spotkanie online – Aplikacja Microsoft Teams.

Program:

1.Konkursy NCN: OPUS 23, PRELUDIUM 21, MINIATURA 6 – dokumentacja konkursowa, konstrukcja wniosku, kosztorys, procedura oceny wniosków;

2.Plan zarządzania danymi w konkursach NCN – wymogi prawne, gromadzenie i opis danych badawczych, udostępnianie i długotrwałe przechowywanie danych;

3.Open Access – koszty.

Chętnych do uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Czytaj dalej →
0

Nabór w konkursach IDUB otwarty

Informujemy o otwarciu naboru wniosków na Doktoranckie Granty Badawcze, Granty dla młodych badaczy i Interdyscyplinarne granty badawcze w ramach konkursu IDUB.

 

Doktoranckie granty badawcze ed. 2022 – jest to konkurs na projekty badawcze prowadzone przez słuchaczy szkół doktorskich oraz studiów doktoranckich, którzy chcą realizować swoje pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki

 

Granty dla młodych badaczy ed. 2022 – konkurs na projekty badawcze prowadzone przez młodych naukowców, którzy chcą realizować swoje pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki.

 

Interdyscyplinarne granty badawcze – nowy konkurs przeznaczony ...

Czytaj dalej →
0

Sukces prof. Mikołaja Deckerta w konkursie PRELUDIUM BIS

Miło nam poinformować o sukcesie prof. Mikołaja Deckerta w konkursie PRELUDIUM BIS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Pan Profesor otrzymał środki finansowe na realizację projektu pt. Język na ekranie w grach wideo: perspektywa recepcji przekładu.

Celem projektu jest zbadanie, czy gracze rzeczywiście zauważają komponenty „języka na ekranie” (treści reprezentowanych graficznie w produkcjach audiowizualnych). Projekt ...

Czytaj dalej →
0

Webinarium na temat Programu im. Bekkera

Zapraszamy do uczestnictwa w webinarium na temat udziału w Programie Bekker NAWA.

Spotkanie online odbędzie się we wtorek 12 kwietnia 2022 r., godz. 11:00.

W trakcie webinarium uczestnicy będą mogli zapoznać się z informacjami na temat Programu oraz uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące m.in.:

 • nowości w edycji 2022
 • procedury wnioskowania,
 • uprawnionych działań,
 • kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
 • sposobu przygotowania wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA,
 • kryteriów oceny wniosków.

Link do formularza rejestracyjnego: https://tjclick.clickmeeting.com/bekker-2022/register

Czytaj dalej →
0

Nabór na wspólne projekty Polska-Niemcy (NAWA)

Zachęcamy do zapoznania się z otwartym naborem w ramach konkursu NAWY na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Nabór trwa do 30 czerwca 2022 roku do godz. 15:00.

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2022/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-niemcami.

 

Czytaj dalej →
0

Nabór wniosków w konkursie POLONIUM (NAWA)

Zapraszamy do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium. 

Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Francji do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Nabór trwa do 30 czerwca 2022 roku.

Więcej szczegółów: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/phc-polonium-nabor-wnioskow#link_tab.

 

Czytaj dalej →
0

Ruszyły Granty Interwencyjne (NAWA)

Informujemy o uruchomieniu naboru w programie Granty interwencyjne NAWA, którego założeniem jest dofinansowanie projektów naukowców, których badania przyczyniają się do rozwiązania bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, problemów naukowych.

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych oraz mobilność międzynarodową naukowców, w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych dla danego regionu świata. Dotychczasowe projekty dotyczyły m.in. badań skutków pandemii, zarówno tych w wymiarze medycznym, jak i społecznym. Dofinansowanie otrzymały również projekty poświęcone społecznych konsekwencjom wojny w Górskim Karabachu, jak i analizom ...

Czytaj dalej →
0

Webinarium informacyjne NCN dot. POLONEZ BIS

W imieniu Narodowego Centrum Nauki zapraszamy do uczestnictwa w webinarium informacyjnym dla polskich instytucji zainteresowanych goszczeniem naukowców w ramach konkursu MSCA POLONEZ BIS 2, który został ogłoszony 15 marca.

Jakie instytucje mogą przyjmować naukowców w ramach programu POLONEZ BIS? Kto może być kierownikiem projektu (wnioskodawcą)? Jakie będą kryteria oceny warunków oferowanych przez instytucje przyjmujące? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielimy w czasie webinarium informacyjnego dla instytucji zainteresowanych goszczeniem w Polsce zagranicznych naukowców w ramach programu POLONEZ BIS.

Spotkanie odbędzie się ...

Czytaj dalej →
0

Sukcesy w Programie im. Bekkera (NAWA)

Miło nam poinformować o laureatkach w Programie im. Bekkera (NAWA).

Prof. Dr hab. Dorota Golańska otrzymała środki finansowe w wysokości 121 000 zł na realizację projektu pt.: Zranione wspólnoty: pamięć o miastobójstwie w twórczości artystów należących do diaspory irackiej i syryjskiej w Stanach Zjednoczonych. Pani Profesor odbędzie 8-miesięczny pobyt na Columbia University w Nowym Jorku.

 

Dr Ewa Urbaniak otrzymała środki finansowe w wysokości 61 000 zł na realizację projektu pt.: Nacechowanie pragmatyczne w ...

Czytaj dalej →
0

Ruszyła kolejna edycja Programu im. Bekkera (NAWA)

Informujemy o ogłoszonym Programie im. Bekkera (NAWA).

 

Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Beneficjenci poza stypendium otrzymają również dodatek mobilnościowy oraz dodatek na członków rodziny, jeśli będzie ona uczestniczyła w wyjeździe stypendialnym.

 

Nabór wniosków w tegorocznej edycji ...

Czytaj dalej →
0

Ogłoszenie konkursów OPUS, PRELUDIUM i POLONEZ BIS

Informujemy, iż 15 marca zostały ogłoszone konkursy POLONEZ BIS 2, OPUS 23 i PRELUDIUM 21 przez Narodowe Centrum Nauki.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową zamieszczoną na stronie internetowej NCN.

POLONEZ BIS, współfinansowany przez Komisję Europejską i NCN w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, to program skierowany do naukowczyń i naukowców z zagranicy zainteresowanych rozwojem swoich karier w polskich instytucjach badawczych. O finansowanie w programie mogą starać się badacze i badaczki, niezależnie od narodowości, tematu i dyscypliny naukowej.

W trzech naborach POLONEZ ...

Czytaj dalej →
0

Rekrutacja do programów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta ogłosiła nabór do programów stypendialnych umożliwiających realizację projektu badawczego i/lub dydaktycznego lub studiów w USA. Jednocześnie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przyjmuje też wnioski do programu pozwalającego na goszczenie amerykańskich specjalistów w polskich instytucjach.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialna:

Fulbright STEM Impact Award 2022-2023 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych ...

Czytaj dalej →
0

Założenia programu Solidarni z Ukrainą (NAWA)

Informujemy, iż NAWA w dniu 15 marca otworzyła nabór do programu „Solidarni z Ukrainą” dla uczelni nadzorowanych przez MEiN lub MZ, instytutów PAN/instytutów sieci Łukasiewicz/instytutów badawczych, które są gotowe przyjąć ukraińskich uchodźców, zapewniając im bezpłatnie możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub innych kursów przygotowawczych w okresie od 1 marca do 30 września br. Uczestnicy mogą być przyjmowani w dowolnym momencie, jednakże do końca września. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu „Solidarni z Ukrainą” pozwolą na sfinansowanie ...

Czytaj dalej →
0

Program POLONISTA (NAWA) ogłoszony

Informujemy o ogłoszonym programie POLONISTA w ramach NAWA.

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

 

Studenci – stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne ...

Czytaj dalej →
0

Ogłoszenie konkursu Stypendium dla naukowców z Ukrainy

Informujemy, iż na Centrum Nauki UŁ ogłosiło konkurs Stypendium dla naukowców z Ukrainy.

Konkurs jest wyrazem solidarności z ukraińskim środowiskiem akademickim i ma za zadanie wsparcie najlepszych naukowców z Ukrainy. Głównym celem konkursu jest umożliwienie naukowcom przyjazdu do Uniwersytetu Łódzkiego w celu prowadzenia badań, co w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego i rozwoju naszej Uczelni. Działania te wpisują się ponadto w jeden z celów strategicznych UŁ, a mianowicie zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia.

Adresatami konkursu są osoby posiadające co najmniej stopień ...

Czytaj dalej →
0

Sukces projektu prof. Karoliny Prykowskiej-Michalak w konkursie „Nauka dla społeczeństwa”

Miło nam poinformować o sukcesie projektu prof. Karoliny Prykowskiej-Michalak pt. Teatralne dziedzictwo polskich migrantów. Interdyscyplinarne badania kultury polskiej za granicą w konkursie „Nauka dla społeczeństwa” finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Celem projektu jest zbadanie i opisanie teatru polskiej migracji w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych.

Zespół badawczy tworzą cztery badaczki z UŁ, jedna z Uniwersytetu we Wrocławiu oraz młody badacz/młoda badaczka, który/a zostanie wyłoniony/a w drodze konkursu. W kręgu badań zespołu znajdują się polskie organizacje kulturalne, ich działalność teatralna i ...

Czytaj dalej →
0

Konkurs na wybór stypendystki/ty w międzynarodowym projekcie CEUS-UNISONO

Wydział Filologiczny ponawia ogłoszenie konkursu na wybór studenta/studentki – stypendystki/ty w międzynarodowym projekcie CEUS-UNISONO dotyczącym porównania pól polskiej i czeskiej animacji filmowej.

Wymagania:

Kandydat/ka powinien/a:

 • posiadać status studenta/studentki trzeciego stopnia studiów w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych;
 • posiadać znajomość aparatu badawczego socjologii;
 • dobrze widziana znajomość aparatu badawczego filmoznawstwa;
 • wykazywać się znajomością technik analizy danych ilościowych (w tym obsługa programu SPSS lub innego programu do analizy danych ilościowych) oraz analizą danych jakościowych (Atlas.ti lub pokrewny program);
 • biegle obsługiwać pakiet MS Office – w szczególności arkusz kalkulacyjny;
 • posiadać umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, wykazywać się samodzielnością i ...
Czytaj dalej →
0

Nierozstrzygnięcie konkursu na stypendium w projekcie NCN CEUS-UNISONO

Obradująca w dn. 18.02.2022 komisja konkursowa dla wyłonienia jednego stanowiska stypendialnego dla doktoranta/doktorantki w projekcie NCN CEUS UNISONO pt. „Studia animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi (1945/47-1990) – porównawcza biografia zbiorowa”, zdecydowała o nierozstrzygnięciu konkursu. Uzasadnienie: nadesłane dokumenty uniemożliwiają wyłonienie kandydata/kandydatki spełniającego/spełniającej wymagania w konkursie (w szczególności, żaden z kandydatów/kandydatek nie wykazał/a spełnienia warunku znajomości technik analizy danych, niezbędnego dla realizowania zadań w projekcie).

Komisja zarekomendowała rozpisanie nowego konkursu w najbliższym możliwym terminie.

Czytaj dalej →
0

Weave-UNISONO – webinarium informacyjne dla polskich zespołów badawczych

Zachęcamy do uczestnictwa w webinarium, organizowanym przez NCN, poświęcone konkursowi Weave-UNISONO, które odbędzie się w środę 2 marca 2022 r. o godz. 11:30. Podczas wydarzenia zostanie przybliżona i wyjaśniona tematyka konkursu oraz omówione zostaną szczegółowo zasady składania wniosków. Webinarium będzie prowadzone w języku polskim i jest skierowane do polskich zespołów badawczych chcących przystąpić do konkursu.

 

Rejestracja na wydarzenie: https://ncn.clickmeeting.com/weave-unisono-webinarium-informacyjne-dla-polskich-zespolow-badawczych/register

 

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski (zwanych dalej polskimi zespołami badawczymi), które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, ...

Czytaj dalej →
0

Harmonogram naboru w konkursie ERC w 2022 r.

Przedstawiamy planowany kalendarz ogłoszenia naborów w konkursie ERC.

Po dwóch rundach konkursów grantowych ERC przebiegających według nietypowego harmonogramu, Europejska Rada ds. Badań Naukowych ma zamiar powrócić do normalnego kalendarza naborów w ramach Programu Prac na 2023 r. Program nie został jeszcze zatwierdzony, w związku z czym terminy naborów są nadal wstępne i mogą ulec zmianie. Aby jednak zachować przejrzystość i pomóc wnioskodawcom w planowaniu pracy, publikujemy niniejszy orientacyjny harmonogram.

KALENDARZ NABORÓW W 2023 ROKU

Daty podane w niniejszej tabeli są datami orientacyjnymi. ...

Czytaj dalej →
0

Harmonogram konkursów w ramach IDUB na 2022 r.

Przedstawiamy harmonogram konkursów organizowanych w ramach konkursu IDUB, finansowanych w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

 

Konkursy, które zostaną uruchomione wiosną 2022:
 • Granty dla młodych badaczy (III edycja),
 • Doktoranckie granty badawcze (II edycja),
 • Interdyscyplinarne projekty badawcze (nowy konkurs; opis pojawi się niebawem w Bazie wiedzy pracownika).
Konkursy, które zostaną uruchomione jesienią 2022:
 • Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych,
 • Nagroda dla wyróżniających się badaczy.

Ponadto, trwa nabór ciągły ...

Czytaj dalej →
0

Otwarty nabór w Programie im. Ulama (NAWA)

Informujemy, iż Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór w Programie im. Ulama,który wspiera przyjazdy naukowców z zagranicy.

W ramach Programu możliwe jest zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia – w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania ...

Czytaj dalej →
0

Ogłoszenie konkursu MINIATURA 6

Informujemy, iż NCN ogłosiło szóstą edycję konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe z zakresu badań podstawowych.

W konkursie MINIATURA naukowcy mogą zdobyć środki na przeprowadzenie działań naukowych, których rezultaty pomogą im przygotować projekty badawcze i następnie ubiegać się o ich sfinansowanie w konkursach NCN lub innych konkursach grantowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy można otrzymać od 5 000 do 50 000 zł.

Osoba realizująca działanie musi mieć stopień naukowy, jednak uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.

Wnioski ...

Czytaj dalej →
0

Kolejne dwa granty w ramach konkursu IDUB

Poznaliśmy nazwiska kolejnych laureatów II edycji konkursu IDUB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza).

Dr Joanna Bachura-Wojtasik (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ) otrzymała Grant dla doświadczonych badaczy i zrealizuje projekt pt. Reportaże radiowe i słuchowiska o tematyce Zagłady – perspektywa autora i odbiorcy. Metoda triangulacji. Dr Bachura-Wojtasik przeprowadzi eksperyment w Polsce i Izraelu na temat odbioru audycji artystycznych o Zagładzie wśród młodych słuchaczy oraz wywiady pogłębione z twórcami, które pomogą określić sposoby pracy radiowych artystów – dokumentalistów, reportażystów i autorów słuchowisk. ...

Czytaj dalej →
0

Sukces mgr Joanny Kulawiak-Cyrankowskiej w konkursie PRELUDIUM

Miło nam poinformować o sukcesie mgr Joanny Kulawiak-Cyrankowskiej w konkursie PRELUDIUM (NCN). Pani mgr zrealizuje 3-letni projekt pt. „W krzywym zwierciadle? Prawo w satyrze rzymskiej„.

Celem projektu jest przedstawienie kultury prawnej Rzymian w świetle poezji satyryków oraz ukazanie prawa rzymskiego nie jako sztywnego zbioru zasad, ale po prostu jako części życia obywateli.

Serdecznie gratulujemy!

 

Czytaj dalej →
0

Kolejny sukces Prof. Doroty Golańskiej w konkursach NCN

Miło nam poinformować, iż Prof. Dorota Golańska otrzymała finansowanie swojego projektu w konkursie OPUS (NCN). Pani Prof. Dorota Golańska zrealizuje 3-letni projekt pt.”Sprawczość rzeczy (których już nie ma): pamięć o miastobójstwie w twórczości irackich i syryjskich artystów we Francji i Wielkiej Brytanii”.

Celem projektu jest zbadanie strategii pamięciowych związanych z doświadczeniem miastobójstwa wyrażonych poprzez inicjatywy artystów syryjskich i irackich mieszkających i tworzących we Francji i Wielkiej Brytanii.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej →
0

Sukces projektu prof. Michała Kurana w ramach Dziedzictwa narodowego

Miło nam poinformować, iż prof. Michał Kuran (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych) otrzymał finansowanie projektu pt. Edycja krytyczna „Sarmatiae Europeae descriptio” i „Kroniki Sarmacyjej europskiej” Aleksandra Gwagnina w ramach Dziedzictwa narodowego (Konkurs NPRH).

Celem przygotowania edycji krytycznej jest uprzystępnienie po odpowiednim opracowaniu unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego dawnych ziem Rzeczypospolitej w postaci Sarmatiae Europeae descriptio z 1574–1578 oraz Kroniki Sarmacyjej europskiej Aleksandra Gwagnina z 1611 r. w uzupełnionym i poszerzonym ...

Czytaj dalej →
0

Laureaci II edycji konkursu IDUB

Przedstawiamy laureatów II edycji konkursu IDUB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza) z grona pracowników Wydziału Filologicznego UŁ.

💰 Granty dla doświadczonych badaczy:

 • prof. Artur Gałkowski (Instutut Romanistyki UŁ, Zakład Italianistyki), tytuł projektu: Włoska terminologia onomastyczna (WTO). Konceptualizacja systemowa i relacyjna baza danych
 • prof. Anita Jarzyna (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu), tytuł projektu: Archiwum prywatne Irit Amiel – opracowanie zbiorów oraz publikacja ineditów literackich
 • dr Agnieszka Przybyszewska (Instytut Kultury Współczesnej UŁ, Katedra Teorii Literatury), tytuł projektu: Między (re)konstrukcją a ...
Czytaj dalej →
0

Prof. Anita Jarzyna laureatką konkursu Uniwersalia 2.1

Miło nam poinformować, iż dr hab. Anita Jarzyna, prof. UŁ (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu) otrzymała finansowanie na przekład na język angielski i publikację książki pt. „Post-koiné. Studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich)” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w konkursie Uniwersalia 2.1.

W monografii wypracowano autorską formułę wspólnoty i komunikacji szerszej niż ludzka. Obejmuje ona języki polemiczne wobec dotychczasowego modelu wspólnoty, często wykluczającej już ludzi (w starożytnej nomenklaturze nie-obywateli: kobiety, dzieci, niewolników, barbarzyńców, czyli niemówiących ...

Czytaj dalej →
0

Slawiści z grantem w ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4

Kolejne dobre wiadomości z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ. Poznaliśmy rozstrzygnięcia konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4, wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). W gronie 15 laureatów znalazł się projekt pt. „Zróżnicowanie językowe świata Slavia Orthodoxa u progu nowożytności: ciągłość i zmiana. Badania z zastosowaniem metodologii Mixed-Methods”.

Jest to konsorcyjny grant międzynarodowy, który będzie realizowany na Wydziale Filologicznym UŁ przez interdyscyplinarny zespół paleoslawistyczno-mediewistyczny, we współpracy z badaczami z Katedry Slawistyki Uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). 

Kierownikiem polskiej części projektu ...

Czytaj dalej →
0

Nabór do Programu im. Bekkera oraz Programu im Ulama (NAWA)

Informujemy, iż NAWA ogłosiła nabór wniosków w konkursach: Program im. Bekkera oraz Program im. Ulama.

Program im. Bekkera ogłaszany jest po raz czwarty. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 25 maja 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość składania wniosków w programie przez doktorantów. Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących ...

Czytaj dalej →
0

Laureaci konkursu Visiting Professors w ramach IDUB

Miło nam poinformować o uzyskaniu przez zagranicznych pracowników naukowych finansowania swoich projektów w konkursie IDUB (finansowanego przez UŁ w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej). Poniżej zamieszczamy listę zwycięskich projektów, które będą realizowane na Wydziale Filologicznym UŁ.

Visiting Research Fellow:

👤 Pavel Skopal (Czechy), opiekunem jest dr Ewa Ciszewska
„Social network analysis: merits of the analytical paradigm for cinema studies in the context of digital humanities”

Projekt skupi się na zastosowaniu analizy sieci społecznościowych w dwóch obszarach badawczych: 1. analiza międzynarodowych koprodukcji ...

Czytaj dalej →
0

Oferty pracy dla doktoranta i studenta w projekcie CEUS-UNISONO

Informujemy o możliwości zatrudnienia doktoranta/ki – stypendysta/ki w międzynarodowym projekcie CEUS-UNISONO realizowanym na Wydziale Filologicznym

Wymagania:

status studenta/studentki trzeciego stopnia studiów w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych

znajomość narzędzi digital humanities

komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

doświadczenie w pracy z archiwami stacjonarnymi i online

dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na aktywne uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz umożliwiająca przygotowanie publikacji naukowych w języku angielskim; mile widziana znajomość języka niemieckiego, czeskiego lub rosyjskiego

obsługa pakiet programów MS Office oraz opcjonalnie innych narzędzi ...

Czytaj dalej →
0

Laureaci konkursu dla doświadczonych i młodych naukowców w ramach IDUB

Miło nam poinformować o uzyskaniu przez Pracowników Wydziału Filologicznego finansowania swoich projektów w konkursie IDUB – finansowanego przez UŁ w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej.

W naukach humanistycznych z Wydziału Filologicznego projekty będą realizować:

Granty dla doświadczonych badaczy:

 • dr hab. prof. UŁ Ewa Kobyłecka-Piwońska zrealizuje 2-letni projekt pt.: Rywalizacja czy wspólnota doświadczeń? Pamięć zbiorowa w twórczości latynoamerykańskich pisarzy i pisarek pochodzenia żydowskiego
 • dr hab. prof. UŁ Mikołaj Deckert zrealizuje 2-letni projekt pt.: Bodźce wizualno-werbalne w grach wideo: ujęcie przekładowe

 

Granty dla młodych badaczy:

 • dr Magdalena ...
Czytaj dalej →
0

Kolejny wydziałowy projekt z grantem NCN

Dr Elżbieta Ostrowska (Uniwersytet Alberty, Edmonton, Kanada) przeprowadzi badania na Wydziale Filologicznym UŁ nad filmową i telewizyjną twórczością Agnieszki Holland. Jak mówi badaczka – osiągnięcia najbardziej znanej na świecie polskiej reżyserki filmowej i telewizyjnej nie zostały do tej pory w pełni zanalizowane i opisane. Dzięki projektowi powstanie pierwsza w języku angielskim monografia twórczości wybitnej reprezentantki współczesnego kina kobiecego.

– Twórczość Agnieszki Holland jest fascynującym przykładem kina kobiecego z tego względu, że nie mieści się ona bezproblemowo w wypracowanych przez filmowy feminizm ...

Czytaj dalej →
0

Projekt dr Ewy Ciszewskiej z finansowaniem w ramach konkursu CEUS-UNISONO

Dr Ewa Ciszewska przyjrzy się twórczości łódzkiego Studia Se-Ma-For i Studia Filmowego Gottwaldov. Zajmie się badaniami nad kulturą produkcji w odniesieniu do filmu animowanego w czasach komunizmu i transformacji ustrojowej w Czechosłowacji i w Polsce. Wniosek badaczki z Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu NCN CEUS-UNISONO.

Cieszę się, że uzyskałam możliwość dołożenia „cegiełki” do budowania zasobu wiedzy o kulturze filmowej Łodzi. Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For niewątpliwie zasługuje na uwagę badawczą, ponieważ stanowiło ono ...

Czytaj dalej →
0

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 728 wydawnictw: 692 wydawnictwa na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

 

 

Czytaj dalej →
0

Badacze z Katedry Filologii Słowiańskiej z kolejnym grantem

W gronie laureatów tegorocznej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.1), finansowanego ze środków MNiSW, znalazł się projekt pt. Przekład na język rosyjski i wydanie w wydawnictwie naukowym „Aletheia”, w ramach serii „Византийская библиотека” monografii Zofii A. Brzozowskiej pt. „Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyń­sko-sło­wiań­skiej”.


Trzyletni grant zakłada wykonanie profesjonalnego tłumaczenia na język rosyjski monografii dr Zofii A. Brzozowskiej, pierwotnie opublikowanej w języku polskim w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego w 2015 r. Prace translatorskie wykona ...

Czytaj dalej →
0

Sukces projektu RESET (HORYZONT 2020)

 

Miło nam poinformować, iż funkcjonujący na Wydziale Filologicznym Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet będzie realizował 4-letni projekt finansowany z HORYZONT 2020 pt. Redesigning Equality and Scientific Excellence Together (RESET). Kierownikiem projektu jest dr Aleksandra Różalska.

Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie Gender Equality Plan (GEP) – planu równości płci, który będzie zorientowany na użytkownika, nastawiony na praktyczne zastosowanie oraz włączający perspektywę płci do pojęcia doskonałości naukowej.

Projekt jest realizowany przez siedem uniwersytetów europejskich, prowadzących szeroko zakrojone badania interdyscyplinarne, wyróżniające się w swoich krajach ...

Czytaj dalej →
0

Aktualnie otwarte konkursy NCN

Przypominamy o aktualnie otwartych konkursach NCN:

1. MINIATURA4

Konkurs na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony ...

Czytaj dalej →
0

Profesura Gościnna NAWA

Przypominamy o ogłoszonym konkursie NAWA. Nabór trwa do 31 lipca!

Celem programu Profesura Gościnna NAWA jest wspieranie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej polskich uczelni i innych jednostek naukowych, wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych oraz kształcenia. Nowy program NAWA umożliwia zaproszenie do Polski światowej klasy zagranicznych naukowców i zbudowanie zespołu naukowego. W I edycji programu mogą wziąć udział uczelnie i inne jednostki naukowe, które prowadzą badania z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. W kolejnych latach, kolejne edycje programu adresowane będą do ...

Czytaj dalej →
0

Na Wydziale Filologicznym będzie realizowane Stypendium Aleksandra von Humboldta

Informujemy, iż w konkursie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prestiżowe stypendium Aleksandra von Humboldta będzie realizowała Prof. Carola Hilmes z Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy).

W czasie sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Filologicznym będzie realizowała projekt pt. Women’s Everyday Life in the Ghetto of Lodz. Remembrances & Records of Lucille Eichengreen, Chava Rosenfarb, and Irene Hauser we współpracy z prof. Joanną Jabłkowską.

Stypendium Aleksandra von Humboldta przyznawane jest aktywnym naukowo wybitnym niemieckim uczonym, którzy chcą przyjechać do Polski ...

Czytaj dalej →
0

Projekt CLARIN BIZ rozpoczął działania

Informujemy, iż w czerwcu 2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu CLARIN BIZ – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna pod kierunkiem Prof. Piotra Pęzika (Instytut Anglistyki).

Głównym celem projektu jest zbudowanie i uruchomienie infrastruktury badawczej, budowanej przez Konsorcjum 6 polskich jednostek akademickich. Zadaniem infrastruktury jest zapewnienie skutecznych i wydajnych systemów inteligentnego przetwarzania wielkich danych językowych (tekstów i mowy) oraz danych multimodalnych. Wydział Filologiczny UŁ będzie zaangażowany głównie w zadania zasobów i narzędzi do tworzenia systemów dialogowych, ...

Czytaj dalej →
0

Sukcesy Pracowników w ostatniej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM

Serdecznie gratulujemy Pracownikom Wydziału Filologicznego uzyskania w ostatniej edycji konkursów NCN 2 grantów:

 • Prof. Wit Pietrzak (OPUS) pt. Współczesna poezja irlandzka w kontekście ekokrytyki

Okres realizacji: 24 miesiące

Cel projektu: przeanalizowanie współczesnej poezji irlandzkiej pod kątem jej relacji z problematyką poruszaną w najnowszych badaniach ekokrytycznych. Badani tu poeci – Seamus Heaney, Derek Mahon, Paula Meehan, Paul Muldoon, Seán Lysaght and Maurice Riordan – w swojej twórczości ewokują wizję natury jako systemu, którego złożoność wymaga innej koncepcji języka niż przyzwyczaiło nas współczesne językoznawstwo oraz ...

Czytaj dalej →
0

Ogłoszenie konkursu CEUS-UNISONO (NCN)

Zachęcamy do zapoznania się na stronie NCN z ogłoszonym międzynarodowym konkursem CEUS-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS. Program CEUS jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencjami z Austrii Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (zwaną dalej „FWF”), Czech Grantová agentura České republiky (zwaną dalej „GAČR”) i Słowenii Javna agencija za raziskovalno dejavnost ...

Czytaj dalej →
0

Sukces Wydziału Filologicznego w konkursach OPUS i PRELUDIUM

W ogłoszonych wynikach konkursów OPUS i PRELUDIUM sukces odniosły wnioski złożone przez Wydział Filologiczny w panelu HS2 (Kultura i twórczość artystyczna).

W konkursie OPUS na 96 złożonych projektów sfinansowanych będzie 11, z czego dwa prowadzone będą na Wydziale Filologicznym (dr Marek Majer ze slawistyki oraz dr hab. Dorota Filipczak z anglistyki).

W konkursie PRELUDIUM na 72 złożone wnioski przyznano 12 grantów, w tym dwa dla Wydziału Filologicznego (dla doktorantów Instytutu Kultury Współczesnej: mgr. Błażeja Filanowskiego z zespołu teatrologicznego oraz mgr. ...

Czytaj dalej →
0

Dwa granty finansowane z PFRON

Serdecznie gratulujemy dr hab. Kamili Ciepieli oraz dr Katarzynie Ojrzyńskiej uzyskania finansowania na badania podstawowe w ramach konkursu „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” organizowanego przez PFRON.

Dr hab. Kamila Ciepiela zrealizuje projekt pt.:„Analiza narracji konwersacyjnej jako metoda badania tożsamości społecznej kobiet z zespołem Turnera”.

Badanie ma na celu językową eksplorację zagadnienia konstruowania tożsamości osobistej i społecznej przez kobiety z zespołem Turnera (ZT). Projekt będzie realizowany od 1.01.2020 do 30.06.2020 roku.

 

Dr Katarzyna Ojrzyńska zrealizuje projekt pt.: „Na styku kulturowych studiów o niepełnosprawności i ekokrytyki: ...

Czytaj dalej →
0
Page 1 of 2 12