Książki naszych pracowników naukowych nominowane do Nagrody Literackiej „Nike”

Dwie książki naszych pracowników znalazły się wśród dwudziestu pozycji nominowanych do Nagrody Literackiej „Nike” 2022. Szansę na prestiżowe wyróżnienie mają: powieść “Dewocje” autorstwa dr Anny Ciarkowskiej z Katedry Teorii Literatury UŁ oraz tom poezji „Mondo cane”, którego autorem jest prof. Jerzy Jarniewicz (Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej UŁ).  

„Dewocje” (Wydawnictwo W.A.B., 2021) to trzecia książka w dorobku Anny Ciarkowskiej – po tomiku poezji „Chłopcy, których kocham”, z jej własnymi ilustracjami (Wydawnictwo Otwarte, 2018) i powieści „Pestki” (Wydawnictwo Otwarte, 2019). Autorka mierzy ...

Czytaj dalej →
0

Prof. Krystyna Radziszewska wyróżniona nagrodą Copernicus 2022

Prof. dr hab. Krystyna Radziszewska z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego została uhonorowana Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS 2022. Otrzymała ją wraz z prof. dr Saschą Feuchertem z Uniwersytetu w Gießen za wspólnie prowadzone badania nad Holokaustem. Nagroda jest przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i niemiecką fundację badawczą DFG.

W tym roku jury nagrody postanowiło nagrodzić osiągnięcia prof. Radziszewskiej ...

Czytaj dalej →
0

Sukces Prof. Doroty Golańskiej w konkursie CHANSE

Miło nam poinformować o sukcesie Prof. Doroty Golańskiej w konkursie CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) – jednym z trzech międzynarodowych programów typu ERA-NET koordynowanym przez NCN.

Projekt pt. „SMARTUP – Inteligentny dom: przeobrażenia relacji społecznych związane z cyfryzacją przestrzeni domowej” uzyskał dofinansowanie jako jeden z 12 polskich zespołów badawczych.

SMARTUP bada, w jaki sposób przestrzeń domu została przekształcona przez rosnącą cyfryzację i jakie konsekwencje ten proces generuje w odniesieniu do: 1) konceptualnego rozumienia („inteligentnego”) domu; 2) sposobów wyobrażania ...

Czytaj dalej →
0

Pracownicy Wydziału Filologicznego UŁ odznaczeni podczas uroczystego Senatu UŁ

24 maja Uniwersytet Łódzki obchodził 77. rocznicę istnienia. Na uroczystym posiedzeniu Senatu w auli Wydziału Zarządzania wręczono odznaczenia państwowe i uczelniane. Wyróżnienia otrzymali również naukowcy z naszego Wydziału.

W gronie dziewięciu wybitnych pracowników naszej uczelni uhonorowanych medalami „Universitas Lodziensis Merentibus” (za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Łódzkiego) znaleźli się: prof. dr hab. Małgorzata Leyko i prof. dr hab. Wiaczesław Nowikow.

Oprócz tego przyznano medale za długoletnią służbę kilkunastu innym pracownikom naszego Wydziału.

🥇 Złote medale za długoletnią służbę otrzymali:

 • prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska
 • prof. dr ...
Czytaj dalej →
0

Sukcesy naszych Pracowników w konkursie SONATA (NCN)

Miło nam poinformować, iż w rozstrzygniętej edycji konkursu SONATA (Narodowe Centrum Nauki) dwóch Pracowników Wydziału Filologicznego otrzymało finansowanie swoich projektów.

Dr Jakub Gortat (Instytut Filologii Germańskiej) zrealizuje projekt pt. Narodowy socjalizm w austriacko-niemieckich koprodukcjach telewizyjnych (1961-1980). Celem projektu jest zbadanie, w jakim stopniu telewizja przyczyniła się do ożywienia zainteresowania niedawną przeszłością Austrii, a więc jakie programy, w których tenże wątek historyczny się pojawia, produkowała i emitowała, oraz z jakimi reakcjami spotykały się emisje tych programów.

Dr Maciej Grabski (Instytut Anglistyki) ...

Czytaj dalej →
0

Sukcesy studentów slawistyki w konkursie translatorskim „Transformacje 2022”

Z wielką radością przekazujemy informację o sukcesach studentów filologii słowiańskiej, którzy wzięli udział w konkursie translatorskim „Transformacje 2022”, organizowanym przez Uniwersytet im Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria). Studenci Wydziału Filologicznego otrzymali aż pięciu nagród.

W kategorii „Przekład poezji z języka bułgarskiego na język obcy”:

 • p. Anna Stosio z I roku II stopnia zajęła 1. miejsce,
 • p. Agata Sarbiewska z I roku II stopnia roku zajęła 2. miejsce,
 • p. Maciej Kozak z II roku I stopnia zajął 3. miejsce,
 • p. Oliwia Król z ...
Czytaj dalej →
0

Spotkanie informacyjne dot. konkursów OPUS, PRELUDIUM i MINIATURA

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez pracowników Centrum Nauki UŁ oraz Biblioteki UŁ dotyczącym aktualnych konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM i MINIATURA.

Termin spotkania: 20.05.2022 r. godz. 10.30–13.30

Spotkanie online – Aplikacja Microsoft Teams.

Program:

1.Konkursy NCN: OPUS 23, PRELUDIUM 21, MINIATURA 6 – dokumentacja konkursowa, konstrukcja wniosku, kosztorys, procedura oceny wniosków;

2.Plan zarządzania danymi w konkursach NCN – wymogi prawne, gromadzenie i opis danych badawczych, udostępnianie i długotrwałe przechowywanie danych;

3.Open Access – koszty.

Chętnych do uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Czytaj dalej →
0

Nabór w konkursach IDUB otwarty

Informujemy o otwarciu naboru wniosków na Doktoranckie Granty Badawcze, Granty dla młodych badaczy i Interdyscyplinarne granty badawcze w ramach konkursu IDUB.

 

Doktoranckie granty badawcze ed. 2022 – jest to konkurs na projekty badawcze prowadzone przez słuchaczy szkół doktorskich oraz studiów doktoranckich, którzy chcą realizować swoje pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki

 

Granty dla młodych badaczy ed. 2022 – konkurs na projekty badawcze prowadzone przez młodych naukowców, którzy chcą realizować swoje pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki.

 

Interdyscyplinarne granty badawcze – nowy konkurs przeznaczony ...

Czytaj dalej →
0

Krzysztof Hejduk laureatem nagrody MEiN

W tym roku stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe otrzymało 432 studentów z całej Polski. Jednym z nich jest Krzysztof Hejduk, który kończy studia magisterskie na kierunku filologia angielska na Wydziale Filologicznym UŁ.

Choć zajmuje się głównie przekładem tekstów specjalistycznych, interesują go także badania nad lokalizacją dzieł audiowizualnych, lingwistyka korpusowa i literaturoznawstwo. W zeszłym roku został członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego oraz włączył się w pracę Koła Naukowego Badaczy Gier UŁ.

Czytaj dalej →

0

Sukces prof. Mikołaja Deckerta w konkursie PRELUDIUM BIS

Miło nam poinformować o sukcesie prof. Mikołaja Deckerta w konkursie PRELUDIUM BIS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Pan Profesor otrzymał środki finansowe na realizację projektu pt. Język na ekranie w grach wideo: perspektywa recepcji przekładu.

Celem projektu jest zbadanie, czy gracze rzeczywiście zauważają komponenty „języka na ekranie” (treści reprezentowanych graficznie w produkcjach audiowizualnych). Projekt ...

Czytaj dalej →
0

Webinarium na temat Programu im. Bekkera

Zapraszamy do uczestnictwa w webinarium na temat udziału w Programie Bekker NAWA.

Spotkanie online odbędzie się we wtorek 12 kwietnia 2022 r., godz. 11:00.

W trakcie webinarium uczestnicy będą mogli zapoznać się z informacjami na temat Programu oraz uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące m.in.:

 • nowości w edycji 2022
 • procedury wnioskowania,
 • uprawnionych działań,
 • kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
 • sposobu przygotowania wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA,
 • kryteriów oceny wniosków.

Link do formularza rejestracyjnego: https://tjclick.clickmeeting.com/bekker-2022/register

Czytaj dalej →
0

Nabór na wspólne projekty Polska-Niemcy (NAWA)

Zachęcamy do zapoznania się z otwartym naborem w ramach konkursu NAWY na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Nabór trwa do 30 czerwca 2022 roku do godz. 15:00.

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2022/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-niemcami.

 

Czytaj dalej →
0

Laureaci Studenckich Grantów Badawczych UŁ 2022 z Wydziału Filologicznego

Studenckie Granty Badawcze są jedną ze sztandarowych inicjatyw Uniwersytetu Łódzkiego. Głównym celem projektu jest umożliwienie studentom I i II stopnia uzyskanie środków finansowych na prowadzenie lub prezentację swoich badań naukowych.

W tegorocznej edycji konkursu dofinansowanie otrzymało pięć wniosków z naszego Wydziału.


Patryk Drzewiecki, media audiowizualne i kultura cyfrowa
Polskie festiwale filmowe jako platforma rozwoju kompetencji twórczych w ...

Czytaj dalej →
0

Nabór wniosków w konkursie POLONIUM (NAWA)

Zapraszamy do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium. 

Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Francji do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Nabór trwa do 30 czerwca 2022 roku.

Więcej szczegółów: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/phc-polonium-nabor-wnioskow#link_tab.

 

Czytaj dalej →
0

Ruszyły Granty Interwencyjne (NAWA)

Informujemy o uruchomieniu naboru w programie Granty interwencyjne NAWA, którego założeniem jest dofinansowanie projektów naukowców, których badania przyczyniają się do rozwiązania bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, problemów naukowych.

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych oraz mobilność międzynarodową naukowców, w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych dla danego regionu świata. Dotychczasowe projekty dotyczyły m.in. badań skutków pandemii, zarówno tych w wymiarze medycznym, jak i społecznym. Dofinansowanie otrzymały również projekty poświęcone społecznych konsekwencjom wojny w Górskim Karabachu, jak i analizom ...

Czytaj dalej →
0

Webinarium informacyjne NCN dot. POLONEZ BIS

W imieniu Narodowego Centrum Nauki zapraszamy do uczestnictwa w webinarium informacyjnym dla polskich instytucji zainteresowanych goszczeniem naukowców w ramach konkursu MSCA POLONEZ BIS 2, który został ogłoszony 15 marca.

Jakie instytucje mogą przyjmować naukowców w ramach programu POLONEZ BIS? Kto może być kierownikiem projektu (wnioskodawcą)? Jakie będą kryteria oceny warunków oferowanych przez instytucje przyjmujące? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielimy w czasie webinarium informacyjnego dla instytucji zainteresowanych goszczeniem w Polsce zagranicznych naukowców w ramach programu POLONEZ BIS.

Spotkanie odbędzie się ...

Czytaj dalej →
0

Sukcesy w Programie im. Bekkera (NAWA)

Miło nam poinformować o laureatkach w Programie im. Bekkera (NAWA).

Prof. Dr hab. Dorota Golańska otrzymała środki finansowe w wysokości 121 000 zł na realizację projektu pt.: Zranione wspólnoty: pamięć o miastobójstwie w twórczości artystów należących do diaspory irackiej i syryjskiej w Stanach Zjednoczonych. Pani Profesor odbędzie 8-miesięczny pobyt na Columbia University w Nowym Jorku.

 

Dr Ewa Urbaniak otrzymała środki finansowe w wysokości 61 000 zł na realizację projektu pt.: Nacechowanie pragmatyczne w ...

Czytaj dalej →
0

Ruszyła kolejna edycja Programu im. Bekkera (NAWA)

Informujemy o ogłoszonym Programie im. Bekkera (NAWA).

 

Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Beneficjenci poza stypendium otrzymają również dodatek mobilnościowy oraz dodatek na członków rodziny, jeśli będzie ona uczestniczyła w wyjeździe stypendialnym.

 

Nabór wniosków w tegorocznej edycji ...

Czytaj dalej →
0

Ogłoszenie konkursów OPUS, PRELUDIUM i POLONEZ BIS

Informujemy, iż 15 marca zostały ogłoszone konkursy POLONEZ BIS 2, OPUS 23 i PRELUDIUM 21 przez Narodowe Centrum Nauki.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową zamieszczoną na stronie internetowej NCN.

POLONEZ BIS, współfinansowany przez Komisję Europejską i NCN w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, to program skierowany do naukowczyń i naukowców z zagranicy zainteresowanych rozwojem swoich karier w polskich instytucjach badawczych. O finansowanie w programie mogą starać się badacze i badaczki, niezależnie od narodowości, tematu i dyscypliny naukowej.

W trzech naborach POLONEZ ...

Czytaj dalej →
0

Rekrutacja do programów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta ogłosiła nabór do programów stypendialnych umożliwiających realizację projektu badawczego i/lub dydaktycznego lub studiów w USA. Jednocześnie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przyjmuje też wnioski do programu pozwalającego na goszczenie amerykańskich specjalistów w polskich instytucjach.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialna:

Fulbright STEM Impact Award 2022-2023 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych ...

Czytaj dalej →
0

Założenia programu Solidarni z Ukrainą (NAWA)

Informujemy, iż NAWA w dniu 15 marca otworzyła nabór do programu „Solidarni z Ukrainą” dla uczelni nadzorowanych przez MEiN lub MZ, instytutów PAN/instytutów sieci Łukasiewicz/instytutów badawczych, które są gotowe przyjąć ukraińskich uchodźców, zapewniając im bezpłatnie możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub innych kursów przygotowawczych w okresie od 1 marca do 30 września br. Uczestnicy mogą być przyjmowani w dowolnym momencie, jednakże do końca września. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu „Solidarni z Ukrainą” pozwolą na sfinansowanie ...

Czytaj dalej →
0

Program POLONISTA (NAWA) ogłoszony

Informujemy o ogłoszonym programie POLONISTA w ramach NAWA.

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

 

Studenci – stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne ...

Czytaj dalej →
0

Ogłoszenie konkursu Stypendium dla naukowców z Ukrainy

Informujemy, iż na Centrum Nauki UŁ ogłosiło konkurs Stypendium dla naukowców z Ukrainy.

Konkurs jest wyrazem solidarności z ukraińskim środowiskiem akademickim i ma za zadanie wsparcie najlepszych naukowców z Ukrainy. Głównym celem konkursu jest umożliwienie naukowcom przyjazdu do Uniwersytetu Łódzkiego w celu prowadzenia badań, co w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego i rozwoju naszej Uczelni. Działania te wpisują się ponadto w jeden z celów strategicznych UŁ, a mianowicie zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia.

Adresatami konkursu są osoby posiadające co najmniej stopień ...

Czytaj dalej →
0

Sukces projektu prof. Karoliny Prykowskiej-Michalak w konkursie „Nauka dla społeczeństwa”

Miło nam poinformować o sukcesie projektu prof. Karoliny Prykowskiej-Michalak pt. Teatralne dziedzictwo polskich migrantów. Interdyscyplinarne badania kultury polskiej za granicą w konkursie „Nauka dla społeczeństwa” finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Celem projektu jest zbadanie i opisanie teatru polskiej migracji w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych.

Zespół badawczy tworzą cztery badaczki z UŁ, jedna z Uniwersytetu we Wrocławiu oraz młody badacz/młoda badaczka, który/a zostanie wyłoniony/a w drodze konkursu. W kręgu badań zespołu znajdują się polskie organizacje kulturalne, ich działalność teatralna i ...

Czytaj dalej →
0

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Głosu rozpoczyna swoją działalność

9 lutego powołane zostało Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Głosu, którego siedziba mieści się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Nadrzędnym celem Towarzystwa jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poziomu naukowego oraz autorytetu w społeczeństwie wobec specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu, logopedów, neurologopedów i innych specjalistów, których doświadczenie zawodowe jest związane z terapią głosu.

– Pragniemy propagować najnowszą wiedzę logopedyczną i medyczną, opartą na badaniach naukowych, dotyczącą diagnozy i terapii zaburzeń głosu. Chcemy krzewić zasady etyki zawodowej oraz czuwać nad ich przestrzeganiem, chronić interesy oraz prawa specjalistów ...

Czytaj dalej →
0

Premie dla zespołów badawczych najaktywniej pozyskujących finansowanie ze źródeł zewnętrznych

Trzynaście zespołów badawczych otrzymało finansowanie w ramach konkursu „Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych”.

Konkurs ma na celu wyróżnienie zespołów badawczych Uniwersytetu Łódzkiego najefektywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki. To część wewnętrznych konkursów badawczych finansowanych ze zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

W gronie wyróżnionych znalazł się zespół kierowany przez prof. Dorotę Golańską z Katedry Badań Kulturowych UŁ (jego skład uzupełnia prof. Marta Woźniak-Bobińska z Wydziału Studiów Międzynarodowych ...

Czytaj dalej →
0

Dr Łukasz Szkopiński z Nagrodą Rektora dla wybitnego naukowca

Pięcioro badaczy UŁ otrzymało nagrody finansowe w konkursie „Nagroda Rektora dla wybitnego naukowca”. To część wewnętrznych konkursów badawczych finansowanych ze zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

W gronie wyróżnionych znalazł się dr Łukasz Szkopiński z Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich funkcjonującego w Instytucie Romanistyki UŁ.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej →
0

Weave-UNISONO – webinarium informacyjne dla polskich zespołów badawczych

Zachęcamy do uczestnictwa w webinarium, organizowanym przez NCN, poświęcone konkursowi Weave-UNISONO, które odbędzie się w środę 2 marca 2022 r. o godz. 11:30. Podczas wydarzenia zostanie przybliżona i wyjaśniona tematyka konkursu oraz omówione zostaną szczegółowo zasady składania wniosków. Webinarium będzie prowadzone w języku polskim i jest skierowane do polskich zespołów badawczych chcących przystąpić do konkursu.

 

Rejestracja na wydarzenie: https://ncn.clickmeeting.com/weave-unisono-webinarium-informacyjne-dla-polskich-zespolow-badawczych/register

 

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski (zwanych dalej polskimi zespołami badawczymi), które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, ...

Czytaj dalej →
0

Harmonogram naboru w konkursie ERC w 2022 r.

Przedstawiamy planowany kalendarz ogłoszenia naborów w konkursie ERC.

Po dwóch rundach konkursów grantowych ERC przebiegających według nietypowego harmonogramu, Europejska Rada ds. Badań Naukowych ma zamiar powrócić do normalnego kalendarza naborów w ramach Programu Prac na 2023 r. Program nie został jeszcze zatwierdzony, w związku z czym terminy naborów są nadal wstępne i mogą ulec zmianie. Aby jednak zachować przejrzystość i pomóc wnioskodawcom w planowaniu pracy, publikujemy niniejszy orientacyjny harmonogram.

KALENDARZ NABORÓW W 2023 ROKU

Daty podane w niniejszej tabeli są datami orientacyjnymi. ...

Czytaj dalej →
0

Harmonogram konkursów w ramach IDUB na 2022 r.

Przedstawiamy harmonogram konkursów organizowanych w ramach konkursu IDUB, finansowanych w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

 

Konkursy, które zostaną uruchomione wiosną 2022:
 • Granty dla młodych badaczy (III edycja),
 • Doktoranckie granty badawcze (II edycja),
 • Interdyscyplinarne projekty badawcze (nowy konkurs; opis pojawi się niebawem w Bazie wiedzy pracownika).
Konkursy, które zostaną uruchomione jesienią 2022:
 • Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych,
 • Nagroda dla wyróżniających się badaczy.

Ponadto, trwa nabór ciągły ...

Czytaj dalej →
0

Otwarty nabór w Programie im. Ulama (NAWA)

Informujemy, iż Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór w Programie im. Ulama,który wspiera przyjazdy naukowców z zagranicy.

W ramach Programu możliwe jest zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia – w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania ...

Czytaj dalej →
0

Nabór tekstów do „Rozpraw Komisji Językowej” ŁTN

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego 70 tomu czasopisma „Rozprawy Komisji Językowej” Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, który ukaże się w 2022 r.

„Rozprawy Komisji Językowej” ŁTN to rocznik wydawany od 1954 r., poświęcony problematyce językoznawczej. Czasopismo jest recenzowane i publikowane w wolnym dostępie (ISSN 0076-0390; e-ISSN 2450-9310). Tematyka zamieszczanych w nim artykułów sytuuje się w obrębie różnych subdyscyplin lingwistyki. Publikowane artykuły mają charakter zarówno teoretyczno-metodologiczny, jak i materiałowy. Obok prac polonistycznych
w „Rozprawach…”  ukazują się prace slawistyczne oraz neofilologiczne. ...

Czytaj dalej →
0

Ogłoszenie konkursu MINIATURA 6

Informujemy, iż NCN ogłosiło szóstą edycję konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe z zakresu badań podstawowych.

W konkursie MINIATURA naukowcy mogą zdobyć środki na przeprowadzenie działań naukowych, których rezultaty pomogą im przygotować projekty badawcze i następnie ubiegać się o ich sfinansowanie w konkursach NCN lub innych konkursach grantowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy można otrzymać od 5 000 do 50 000 zł.

Osoba realizująca działanie musi mieć stopień naukowy, jednak uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.

Wnioski ...

Czytaj dalej →
0

Nominacje profesorskie na UŁ – podsumowanie 2021 roku

Nominacje profesorskie z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy w 2021 roku odebrało 16 nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Łódzkiego. Najwięcej aktów nominacyjnych odebrali pracownicy Wydziału Filologicznego UŁ.

Nominacje profesorskie w 2021 roku otrzymali: 

 • prof. dr hab. Sławomir Bralewski, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Katedra Historii Bizancjum 
 • prof. dr hab. Dariusz Idczak, Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki 
 • prof. dr hab. Alicja Kacprzak, Wydział Filologiczny UŁ, Zakład Językoznawstwa Romańskiego 
 • prof. dr hab. Piotr Korzeniowski, Wydział Prawa i ...
Czytaj dalej →
0

O giełkocie z perspektywy naukowej. Badania dr Moniki Kaźmierczak nad mową bezładną

Chyba każdy z nas ma w gronie swoich przyjaciół i znajomych kogoś, kto mówi za szybko i niewyraźnie, za którego wypowiedzią trudno nadążyć. Zaburzenie to w języku naukowym nazywane jest giełkotem. Badania nad mową bezładną prowadzi na Wydziale Filologicznym dr Monika Kaźmierczak z Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ.

Giełkot jest zaburzeniem płynności, charakteryzującym się tempem wypowiedzi, które jest postrzegane jako zbyt szybkie, zbyt nieregularne (lub oba te elementy jednocześnie) dla mówiącego. Nieprawidłowości te manifestują ...

Czytaj dalej →
0

Mgr Mark Tardi, Amerykanin z UŁ, z prestiżową nagrodą za przekład literacki

Mark Tardi, magister sztuk pięknych pracujący w Zakładzie Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymał prestiżowe stypendium National Endowment for the Arts, przyznawane amerykańskim autorom na drodze konkursu w dwóch kategoriach: przekład literacki i kreatywne pisanie.

Mark Tardi otrzymał 10.000 USD w kategorii przekładu literackiego.

Dla Amerykanina, który od dwóch dekad mieszka i pracuje poza granicami Stanów Zjednoczonych, otrzymanie stypendium od National Endowment for the Arts jest swego rodzaju cudem – cudem czasu, wsparcia i uznania ze strony ...

Czytaj dalej →
0

Kolejne dwa granty w ramach konkursu IDUB

Poznaliśmy nazwiska kolejnych laureatów II edycji konkursu IDUB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza).

Dr Joanna Bachura-Wojtasik (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ) otrzymała Grant dla doświadczonych badaczy i zrealizuje projekt pt. Reportaże radiowe i słuchowiska o tematyce Zagłady – perspektywa autora i odbiorcy. Metoda triangulacji. Dr Bachura-Wojtasik przeprowadzi eksperyment w Polsce i Izraelu na temat odbioru audycji artystycznych o Zagładzie wśród młodych słuchaczy oraz wywiady pogłębione z twórcami, które pomogą określić sposoby pracy radiowych artystów – dokumentalistów, reportażystów i autorów słuchowisk. ...

Czytaj dalej →
0

Sukces mgr Joanny Kulawiak-Cyrankowskiej w konkursie PRELUDIUM

Miło nam poinformować o sukcesie mgr Joanny Kulawiak-Cyrankowskiej w konkursie PRELUDIUM (NCN). Pani mgr zrealizuje 3-letni projekt pt. „W krzywym zwierciadle? Prawo w satyrze rzymskiej„.

Celem projektu jest przedstawienie kultury prawnej Rzymian w świetle poezji satyryków oraz ukazanie prawa rzymskiego nie jako sztywnego zbioru zasad, ale po prostu jako części życia obywateli.

Serdecznie gratulujemy!

 

Czytaj dalej →
0

Kolejny sukces Prof. Doroty Golańskiej w konkursach NCN

Miło nam poinformować, iż Prof. Dorota Golańska otrzymała finansowanie swojego projektu w konkursie OPUS (NCN). Pani Prof. Dorota Golańska zrealizuje 3-letni projekt pt.”Sprawczość rzeczy (których już nie ma): pamięć o miastobójstwie w twórczości irackich i syryjskich artystów we Francji i Wielkiej Brytanii”.

Celem projektu jest zbadanie strategii pamięciowych związanych z doświadczeniem miastobójstwa wyrażonych poprzez inicjatywy artystów syryjskich i irackich mieszkających i tworzących we Francji i Wielkiej Brytanii.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej →
0

Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej poza Polską – nowy kierunek studiów podyplomowych

2 grudnia 2021 r. została podpisana umowa między Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Uniwersytetem Łódzkim w sprawie realizacji zadania: prowadzenie studiów podyplomowych nauczanie języka polskiego i kultury polskiej poza Polską – studia doskonalące wiedzę i umiejętności.

Jest to inicjatywa Ministerstwa związana ze wspomaganiem nauczycieli w polskich szkołach zagranicznych. Oferta konkursowa Uniwersytetu Łódzkiego zyskała aprobatę ministerialną i w weekend 4-5 grudnia 2021 r. odbył się pierwszy, zdalny zjazd. Słuchaczki pracują w różnych ośrodkach polonijnych na terenie Europy (Białoruś, Belgia, Holandia, Kazachstan, Włochy, ...

Czytaj dalej →
0

Nabór tekstów do czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”

Redakcja kwartalnika „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” zaprasza do składania artykułów do numeru tematycznego (4/2022), poświęconego przedstawieniu, zestawieniu oraz analizie wzajemnych relacji, oddziaływań i dialogu, pomiędzy – z jednej strony, literaturą polską z drugiej zaś, literaturami języka hiszpańskiego (hiszpańską i latynoamerykańską).

Interesują nas wzajemne interakcje i korelacje między polskimi i hiszpańskojęzycznymi tekstami literackimi; zarówno procesy konwergencji, jak i dywergencji: literatura polska i literatury języka hiszpańskiego przedstawione zarówno w ich odmienności, jak i tożsamości; postrzegane w ujęciu ponadnarodowym, osadzone w innej/innych kulturze/kulturach.

Zapraszamy ...

Czytaj dalej →
0

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze prace dyplomowe dla naszych absolwentek

15 listopada przyznano coroczne nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

W gronie laureatów znalazły się 2 absolwentki Wydziału Filologicznego UŁ:

mgr Małgorzata Lisiecka-Muniak (filologia włoska) – nagroda za pracę magisterską „Roma e Łódź. Due cinecittà nella Rete delle Città Creative dell’Unesco” („Rzym i Łódź. Dwa miasta filmu w Sieci Miast Kreatywnych Unesco”), promotor pracy: prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska;

mgr Katarzyna Konicka (filologia polska) – nagroda za pracę magisterską „Pamięć prywatna i pamięć ...

Czytaj dalej →
0

Sukces projektu prof. Michała Kurana w ramach Dziedzictwa narodowego

Miło nam poinformować, iż prof. Michał Kuran (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych) otrzymał finansowanie projektu pt. Edycja krytyczna „Sarmatiae Europeae descriptio” i „Kroniki Sarmacyjej europskiej” Aleksandra Gwagnina w ramach Dziedzictwa narodowego (Konkurs NPRH).

Celem przygotowania edycji krytycznej jest uprzystępnienie po odpowiednim opracowaniu unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego dawnych ziem Rzeczypospolitej w postaci Sarmatiae Europeae descriptio z 1574–1578 oraz Kroniki Sarmacyjej europskiej Aleksandra Gwagnina z 1611 r. w uzupełnionym i poszerzonym ...

Czytaj dalej →
0

Filmoznawcy z UŁ pomogą opracować strategię kształcenia specjalistów animacji filmowej i efektów specjalnych

Pracownicy i studenci Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ wezmą udział w opracowywaniu krajowej strategii rozwoju szkolnictwa branżowego dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023-2030. Projekt, którego koordynatorem i wnioskodawcą jest łódzka firma Momakin, uzyskał właśnie finansowanie z tzw. funduszy norweskich na kwotę blisko 86 000 €.

Oprócz filmoznawców z UŁ w gronie partnerów przedsięwzięcia znaleźli się: norweskie przedsiębiorstwo Trollfilm AS oraz Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji.

– Zarówno w Polsce, jak i ...

Czytaj dalej →
0

Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa 2021 dla SKN ItaliAMO

Studenckie Koło Naukowe ItaliAMO funkcjonujące przy Zakładzie Italianistyki UŁ otrzymało Nagrodę Literacką im. Leopolda Staffa.

Wyróżnienie zostało przyznane za działalność popularyzatorską związaną z wydawaniem polsko-włoskiego czasopisma studenckiego ukazującego się na Wydziale Filologicznym UŁ.

Co nas ujęło w działalności ItaliAMO? Entuzjazm – coraz rzadszy w naszej współczesności, gdzie motywację wyznaczają strategie i opłacalność. Ryzyko zachwytu dla opisywanych zjawisk. Błogosławioną nieostrożność podziwu. Powagę i kompetencję dostosowaną w opisie do przewidywanej radości czytania i słuchania… – czytamy w laudacji uzasadniającej przyznanie wyróżnienia..

Nagroda Literacka im. ...

Czytaj dalej →
0

Dr Anna Wendorff z nagrodą Polskiej Akademii Nauk

Dr Anna Wendorff laureatką Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego za rok 2020! Wyróżnienie za działania z zakresu nauk humanistyczno-społecznych zostało przyznane przez Polską Akademię Nauk.

Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe oraz artystyczne otrzymują osoby, które nie ukończyły 38. roku życia oraz posiadają co najmniej stopień doktora. Każdego roku przyznawane są nagrody w pięciu kategoriach, po jednej w obszarze nauk humanistyczno-społecznych, biologiczno-medycznych, ścisłych, technicznych oraz w dziedzinie sztuki.

Dr Anna Wendorff ...

Czytaj dalej →
0

Nabór tekstów na rok 2022 do czasopisma „Zagadnienia Rodzajów Literackich”

W imieniu Redakcji „Zagadnień Rodzajów Literackich” ogłaszamy Call for Papers na rok 2022. Trwa  nabór do trzech pierwszych zeszytów planowanych na przyszły rok.

nr 1/2022 – Uchodźctwo, emigracja i twórczość Abdulrazaka Gurnaha

red. prowadzące: prof. Donna Landry i dr hab., prof. UŁ Natalia Lemann

termin nadsyłania tekstów – 28 lutego 2022 r.

nr 2/2022 – Kulturotwórczy potencjał dyskursu o rodzinie

red. prowadzące: prof. Ewa Kraskowska i dr Anna Zatora

termin nadsyłania tekstów – 31 kwietnia 2022 r.

nr 3/2022 – zeszyt wolny, bez tematu głównego

red. prowadzący: prof. ...

Czytaj dalej →
0

Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze za rok 2020

Przedstawiamy listę nagrodzonych przez Rektora UŁ pracowników naukowych Wydziału Filologicznego za osiągnięcia naukowo-badawcze za rok 2020.

Nagrody indywidualne I stopnia:

 • prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska – za cykl 15 publikacji pt. „Dramaturgiczne i mitologiczne aspekty tragedii antycznej”,
 • dr hab. Stanisław Goźdź Roszkowski, prof. UŁ – za cykl 9 publikacji pt. „Cechy językowe uzasadnień wyroków sądowych w orzecznictwie polskich i amerykańskich sadów (Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego)”,
 • dr Marek Majer – za cykl 14 publikacji pt. „System języka prasłowiańskiego w kontekście indoeuropejskim”,
 • dr Katarzyna Ojrzyńska – ...
Czytaj dalej →
0
Page 1 of 4 1234