„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” w bazie EBSCO

Z przyjemnością informujemy, że kolejne czasopismo naukowe tworzone przez pracowników Wydziału FIlologicznego UŁ zostało przyjęte do bazy naukowej EBSCO Information Services. Tym razem do grona klasyfikowanych periodyków dołączyły „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”.

EBSCO Information Services (EBSCO) to wiodący dostawca wyszukiwarek naukowych dla bibliotek na całym świecie, posiadający ponad 11 000 klientów w ponad 100 krajach. Wyszukiwarka EBSCO Discovery Service ™ (EDS) zapewnia każdej instytucji kompleksowe, pojedyncze pole wyszukiwawcze dla całej kolekcji, oferując niezrównaną jakość rankingu i szeroką personalizację. EBSCO jest ...

Czytaj dalej →
0

Sesja naukowa poświęcona prof. Nowikowowi

4 marca na Wydziale Filologicznym UŁ odbyła się wyjątkowa uroczystość. Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ zorganizowała specjalną sesję naukową dedykowaną prof. Wiaczesławowi Nowikowowi.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele hispanistycznego i romanistycznego świata akademickiego. W trakcie spotkania wygłoszone zostały dwa wykłady językoznawcze, zaprezentowano również tom Voces dialogantes będący zbiorem studiów o tematyce filologicznej dedykowanych Panu Profesorowi.

Poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia.

Czytaj dalej →
0

Ogłoszenie konkursu CEUS-UNISONO (NCN)

Zachęcamy do zapoznania się na stronie NCN z ogłoszonym międzynarodowym konkursem CEUS-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS. Program CEUS jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencjami z Austrii Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (zwaną dalej „FWF”), Czech Grantová agentura České republiky (zwaną dalej „GAČR”) i Słowenii Javna agencija za raziskovalno dejavnost ...

Czytaj dalej →
0

Wykładowcy Wydziału Filologicznego wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Aż 67 łódzkich badaczy zostało powołanych w skład 27 Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020 −2023. Wśród nich znalazło się 6 wykładowców Wydziału Filologicznego.

W Komitecie Nauk o Kulturze PAN:

 • prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński
 • prof. dr hab. Małgorzata Leyko
 • prof. dr hab. Jarosław Płuciennik
 • dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska

W Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej PAN:

 • prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska

W Komitecie Językoznawstwa PAN

 • prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej →
0

Czasopisma naukowe UŁ – aktualizacja listy MNiSW

Z przyjemnością informujemy, że  20 grudnia 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych. Na liście MNiSW znalazło się 46 czasopism naukowych afiliowanych przy Uniwersytecie Łódzkim.

Indeksowane w prestiżowych międzynarodowych bazach Scopus oraz Web of Science: Emerging Sources Citation Index czasopismo „Text Matters. A Journal of Literature Theory and Culture” zostało ponownie ocenione przez Komisję Ewaluacji Nauki i otrzymało 70 punktów.

Nowy wykaz uwzględnia także 11 czasopism naukowych UŁ, które zostały w tym roku włączone do bazy ERIH ...

Czytaj dalej →
0

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla naszej studentki

Miło nam poinformować, że studentka V roku filologii polskiej, Magdalena Gozdek, znalazła się w elitarnym gronie laureatów stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akad. 2019/2020. Stypendium przyznawane jest za znaczące osiągnięcia naukowe, a podobnym prestiżowym wyróżnieniem uhonorowana została jeszcze tylko jedna studentka z Uniwersytetu Łódzkiego.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej →
0

Sukces Wydziału Filologicznego w konkursach OPUS i PRELUDIUM

W ogłoszonych wynikach konkursów OPUS i PRELUDIUM sukces odniosły wnioski złożone przez Wydział Filologiczny w panelu HS2 (Kultura i twórczość artystyczna).

W konkursie OPUS na 96 złożonych projektów sfinansowanych będzie 11, z czego dwa prowadzone będą na Wydziale Filologicznym (dr Marek Majer ze slawistyki oraz dr hab. Dorota Filipczak z anglistyki).

W konkursie PRELUDIUM na 72 złożone wnioski przyznano 12 grantów, w tym dwa dla Wydziału Filologicznego (dla doktorantów Instytutu Kultury Współczesnej: mgr. Błażeja Filanowskiego z zespołu teatrologicznego oraz mgr. ...

Czytaj dalej →
0

Stypendium im. Anny Stadnickiej dla naszej doktorantki

Mgr Anna Wiśniewska-Grabarczyk, doktorantka z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI w., otrzymała Stypendium im. Anny Stadnickiej przyznawane przez Fundację Maurycego Mochnackiego.

Mgr Wiśniewską-Grabarczyk wyróżniono za pracę Powojennna literatura polska i inne teksty kultury w świetle biuletynów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z lat 1945-1956; napisaną pod okiem Pani promotor prof. UŁ dr hab. Marzeny Woźniak – Łabieniec.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej →
0

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica w bazie DOAJ

Z przyjemnością informujemy, że kolejne czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego zostały przyjęte do bazy Directory of Open Access Journals (DOAJ).

DOAJ – to baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, które są publikowane w systemie Open Access.

Gratulujemy redakcjom!

Czytaj dalej →
0

Filologia słowiańska z kolejnym grantem na badania naukowe

Z radością informujemy o kolejnym sukcesie pracownika Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ w pozyskiwaniu środków na badania naukowe.

Jest to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs OPUS 17, panel HS2), pt. Jak dawne jest ‚dawniej’? Stopień wyższy w językach słowiańskich – geneza, ewolucja, typologia, który będzie realizowany przez konsorcjum utworzone przez Katedrę Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ oraz Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Kierownikiem projektu przewidzianego do realizacji w latach 2020–2022 jest dr Marek Majer, adiunkt w Katedrze Filologii ...

Czytaj dalej →
0

Nowe czasopisma naukowe UŁ w COPE

Miło jest nam poinformować, że kolejne czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego zostały członkami Komitetu ds Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE).

Członkostwo  w COPE  jest gwarancją dla autorów i recenzentów, że wydawca przestrzega  najwyższych standardów etycznych i kieruje się zasadami określonymi w kodzie organizacji. We wrześniu 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy COPE a Uniwersytetem Łódzkim, która jest wyrazem docenienia  polityki wydawniczej obejmującej nasze czasopisma. Prezentujemy listę czasopism naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, które również zostały objęte umową:

 • Przegląd Socjologii Jakościowej
 • Qualitative Sociology Review
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria ...
Czytaj dalej →
0

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” w bazie EBSCO

Kolejne czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego zostały przyjęte do bazy naukowej EBSCO Information Services. W tym gronie znalazło się „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, czasopismo wydawane przez Katedrę Informatologii i Bibliologii UŁ.

EBSCO Information Services (EBSCO) to wiodący dostawca wyszukiwarek naukowych dla bibliotek na całym świecie, posiadający ponad 11 000 klientów w ponad 100 krajach. Wyszukiwarka EBSCO Discovery Service ™ (EDS) zapewnia każdej instytucji kompleksowe, pojedyncze pole wyszukiwawcze dla całej kolekcji, oferując niezrównaną jakość rankingu i szeroką personalizację. EBSCO jest również wiodącym ...

Czytaj dalej →
0

Konferencja „Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej” za nami

19 października 2019 roku w Łodzi odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”, która została zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Obrady toczyły się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ znajdującym się przy ulicy Pomorskiej 171/173. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dra hab. Antoniego Różalskiego oraz Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską. Patronat medialny nad konferencją sprawowały TVP3 Łódź oraz Radio Parada.


Tegoroczna konferencja była okazją do spotkania ...

Czytaj dalej →
0

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla mgr Justyny Groblińskiej

Miło nam poinformować, że praca magisterska Pani Justyny Groblińskiej pt. „Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi” napisana pod opieką prof. Ireny Jaros w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii została nagrodzona przez jury w XX edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej →
0

Studia Ceranea w bazie SCOPUS

Mamy przyjemność zakomunikować, że czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” zostało przyjęte do prestiżowej bazy naukowej SCOPUS.

Czasopismo  zostało powołane do istnienia jako organ wydawniczy Centrum Badan nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego. Rocznik „Studia Ceranea” istnieje od 2011 r. Jest czasopismem międzynarodowym, na którego łamach są publikowane artykuły i recenzje w ...

Czytaj dalej →
0

Młodzi Naukowcy UŁ: Wiedza – Inspiracja – Pasja

4 października br. na Wydziale Filologicznym UŁ (przy ul. Pomorskiej 171/173 w Łodzi) odbędzie się II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Badania Młodych Naukowców „Wiedza – Inspiracja – Pasja”.

Konferencja jest związana z realizowanymi na naszej uczelni dwoma ważnymi projektami: Programem Studenckich Grantów Badawczych oraz Programem Zdolny Uczeń – Świetny Student.

Uczestnicy obu programów (uczniowie szkół średnich i studenci UŁ) wezmą udział i wygłoszą – nierzadko pierwsze – naukowe wystąpienia. Konferencję rozpocznie sesja plenarna w Sali Rady Wydziału, w jej trakcie będzie można wysłuchać trzech ...

Czytaj dalej →
0

Nowy numer czasopisma „Folia Litteraria Polonica”

Polecamy najnowszy numer czasopisma naukowego Uniwersytetu Łódzkiego  „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” (Tom 2 Nr 53 (2019)).

Tytuł zeszytu, „Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia i kultura”, nawiązuje do konferencji zorganizowanej w Pobierowie jesienią 2017 roku. Jak wskazuje Redakcja, obok prac stanowiących pokłosie tego spotkania (rozprawy Pawła Bohuszewicza, Dariusza Dybka, Adama Krawca, Michała Kurana, Radosława Rusnaka i Witolda Wojtowicza) ukazały się także inne studia bliskie wiodącym wątkom tematycznym. Teksty te dopełniają treściowo obecny zbiór, wprowadzając wątki, jakich nie podjęli referenci z Pobierowa. Chodzi ...

Czytaj dalej →
0

Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza dla prof. Arkadiusza Morawca

Dr hab. prof. UŁ Arkadiusz Morawiec z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku znalazł się w gronie nominowanych osób do Nagrody im. Jana Długosza 2019.

W ramach konkursu nagradzane są dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Prof. Morawiec uzyskał nominację za swoją książkę „Literatura polska wobec ludobójstwa”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa UŁ.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną oraz statuetkę dłuta śp. prof. Bronisława Chromego. Organizatorem konkursu są Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy nominacji i ...

Czytaj dalej →
0

Kolejne czasopisma na liście Erih PLUS

Z przyjemnością informujemy, że kolejne czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego zostały wciągnięte na prestiżową listę European Reference Index for the Humanities and Social Sciences.

W gronie tych tytułów znalazły się 4 czasopisma tworzone przez pracowników naszego Wydziału: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” oraz „Replay. The Polish Journal of Game Studies”.

Serdeczne gratulacje!

Czytaj dalej →
0

Jeszcze jeden grant NPRH w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ w pozyskiwaniu grantów na badania naukowe!

W gronie laureatów tegorocznej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.1), finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znalazł się projekt pt. „Przekład na język angielski i wydanie w amerykańskim wydawnictwie naukowym „Lexington Books” monografii I. Petrova „Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV – początek XVII wieku)”. Do konkursu NPRH w module Uniwersalia 2.1 mogły być zgłoszone projekty ...

Czytaj dalej →
0

AUL. Folia Litteraria Polonica – nowy numer!

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego Uniwersytetu Łódzkiego „Folia Litteraria Polonica” (1/2019). Tytuł tomu: „Muzyka i muzyczność w literaturze”.

W niniejszym tomie publikujemy studia dotyczące związków muzyki i literatury, powstałe jako rezultat namysłów i prac badawczych, prowadzonych przez osoby z polskich ośrodków naukowych i z zagranicy. W polu obserwacji badaczy znalazły się utwory literackie o muzycznych filiacjach – teksty zarówno polskich, jak i obcych twórców – pochodzące z XIX i XX wieku, a także powstałe w bieżącym stuleciu. Uwagą autorów zostały również objęte gatunki funkcjonujące na skrzyżowaniu muzyki i literatury – opera i piosenka.

Artykuły zawarte w tym tomie zostały uszeregowane w trzech ...
Czytaj dalej →
0

Dwa granty finansowane z PFRON

Serdecznie gratulujemy dr hab. Kamili Ciepieli oraz dr Katarzynie Ojrzyńskiej uzyskania finansowania na badania podstawowe w ramach konkursu „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” organizowanego przez PFRON.

Dr hab. Kamila Ciepiela zrealizuje projekt pt.:„Analiza narracji konwersacyjnej jako metoda badania tożsamości społecznej kobiet z zespołem Turnera”.

Badanie ma na celu językową eksplorację zagadnienia konstruowania tożsamości osobistej i społecznej przez kobiety z zespołem Turnera (ZT). Projekt będzie realizowany od 1.01.2020 do 30.06.2020 roku.

 

Dr Katarzyna Ojrzyńska zrealizuje projekt pt.: „Na styku kulturowych studiów o niepełnosprawności i ekokrytyki: ...

Czytaj dalej →
0

Nowe konkursy OPUS 17, PRELUDIUM 17 oraz konkurs na współpracę z Austrią – MOZART

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą nowych konkursów NCN.

 1. OPUS 17

OPUS 17 to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, w ramach którego możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendiów dla studentów lub doktorantów, zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Projekty realizowane w konkursie ...

Czytaj dalej →
0

Sukces projektu Prof. Marty Dynel

Serdecznie gratulujemy prof. Marcie Dynel za otrzymanie finansowania projektu pt. „FUNGRESSION”: Humor i niegrzeczność w mediach społecznościowych” w ramach konkursu SONATA BIS 8 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Projekt będzie trwał 48 miesięcy i będzie realizowany we współpracy z wykonawcami zagranicznymi.

Głównym celem tego interdyscyplinarnego projektu jest analiza współzależności między humorem (zarówno werbalnym jak i niewerbalnym) i niegrzeczności werbalnej w komunikacji w mediach społecznościowych, pokazując tym samym, że agresja w Internecie może służyć celom rozrywkowym oraz, że humor internetowy może mieć swoje ...

Czytaj dalej →
0

Stypendium im. Albrechta Lemppa

Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium im. Albrechta Lemppa. Konkurs adresowany jest do pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej. W ramach konkursu otrzymać można miesięczny pobyt stypendialny w kraju sąsiada.
Wnioskodawcy z Polski i Niemiec mogą starać się o odpowiednio następujące wyjazdy:

 • Jeden miesiąc w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin dla polskiego pisarza lub tłumacza. Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium ...
Czytaj dalej →
0

Nabór wniosków w ramach nagród MNiSW

Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, oraz wdrożeniowej. Od obecnego roku nagrody przyznawane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia  2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Poz. 182).

Zgodnie z zapisami przywołanego rozporządzenia za znaczące osiągnięcia uważa się w zakresie działalności naukowej:
 • prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
  • nowa ...
Czytaj dalej →
0

Ogłoszenie konkursu DIALOG

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu DIALOG.

Celem programu pod nazwą „DIALOG”, zwanego dalej „programem”, jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społecznogospodarczej.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

 • „Doskonałość naukowa”
 • „Nauka dla innowacyjności”
 • „Humanistyka dla rozwoju”

Nabór trwa do 31 grudnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MNiSW:

https://www.gov.pl/web/nauka/dialog.

 

Prosimy o kontakt z dr Wioletą Hencz.

 

Czytaj dalej →
0

Dr Kalina Kupczyńska uzyskała MINIATURĘ 2

Serdecznie gratulujemy dr Kalinie Kupczyńskiej za uzyskanie MINIATURY 2.

Dr Kalina Kupczyńska (Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej) otrzymała finansowanie z NCN na realizację projektu pt. „Formy autobiograficzności we francuskojęzycznym komiksie i noweli graficznej”.

Przedmiotem działania naukowego jest analiza wybranych francuskojęzycznych komiksów autobiograficznych z lat 1990-2018 ze zbiorów Cité internationale de la bande dessinée et de l’image we francuskim Angoulême. Dzięki kwerendzie w Angoulême, międzynarodowym centrum komiksu i najważniejszym europejskim ośrodku festiwalowym w dziedzinie komiksu, Wnioskodawczyni poczyni badania dotyczące związku pomiędzy dyskursem ...

Czytaj dalej →
0

Realizacja projektu „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim”

Miło nam poinformować, iż od 1 stycznia 2019 r. Wydział Filologiczny będzie realizował  projekt pt. „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim (konkurs NCBiR nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli”) w ramach programu POWER.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez opracowanie i realizację nowego programu ich kształcenia w naukach humanistycznych. Obejmuje takie kierunki jak: filologia polska, filologia angielska oraz filologia włoska.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objęta grupa 153 studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Projekt będzie realizowany ...

Czytaj dalej →
0

Sukces projektu na Zintegrowane Programy Uczelni

Miło nam poinformować, iż przygotowany w ramach projektu „Student’s Power – kompleksowy program rozwoju uczelni” nowy kierunek studiów pt. „Translatoryka” na Wydziale Filologicznym zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni organizowanego przez NCBiR.

Należy podkreślić, iż projekt uzyskał najlepszą ocenę w konkursie wśród wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie. Projekt „Student’s Power – kompleksowy program rozwoju uczelni” obejmie wsparciem jedną z najliczniejszych grup uczestników – 4300 osób (w tym 130 przedstawicieli kadry uczelni) oraz będzie obejmował ...

Czytaj dalej →
0

Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych!
W trybie ciągłym trwa nabór zgłoszeń w ramach Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych. Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, uczelnie, media, szkoły oraz osoby fizyczne. Maksymalna wysokość grantu wynosi 25 000 dolarów.
Składane do konkursu wnioski powinny dotyczyć wspierania następujących celów i inicjatyw:
 • Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości;
 • Relacje międzyludzkie oraz historia stosunków polsko-amerykańskich;
 • Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM;
 • Wiedza o mediach;
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe;
 • Kultura amerykańska.

Średnia wysokość przyznawanego grantu wynosi ok. 5 000 ...

Czytaj dalej →
0

Możliwości finansowania badań w programie Horyzont Europa

Pierwsze projekty Horyzontu Europa wejdą w życie w roku 2021, a część z nich będzie bezpośrednią kontynuacją tych z Horyzontu 2020. Zmieni się za to struktura organizacyjna samego programu, który będzie podzielony na trzy filary: Otwarta Nauka, Wyzwania o Charakterze Globalnym oraz Otwarte Innowacje. Urzędnicy liczą na to, że dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej będzie rozwijać zarówno unijne programy naukowe, jak i konkurencyjność państw członkowskich na rynku globalnym.

Otwarta Nauka – Głównym zadaniem będzie promowanie badań, rozwój infrastruktury oraz inwestowanie w kadry ...

Czytaj dalej →
0

Naukowcy i granty w Polsce w 2017 r. – statystyki konkursów Narodowego Centrum Nauki

NCN ogłosiło Statystyki konkursów 2017, które w syntetyczny sposób przedstawiają dane liczbowe dotyczące wszystkich ogłoszonych i rozstrzygniętych w 2017 r. konkursów.

W zeszłym roku NCN ogłosiło 12 i rozstrzygnęło tyle samo regularnych konkursów. W ramach rozstrzygniętych w tym czasie konkursów do NCN wpłynęło ponad 10 tys. wniosków, a 2940 zostało zakwalifikowanych do finansowania. Liczbowy wskaźnik sukcesu (czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby wniosków złożonych) wyniósł aż 29%. Łączna kwota przyznanego finansowania to ponad 1,1 mld zł.

Czytaj dalej →

0
Page 2 of 2 12