Ogłoszenie dotyczące organizacji konferencji doktoranckich i studencko-doktoranckich

Wszystkich doktorantów Wydziału Filologicznego, organizujących na naszym Wydziale konferencje doktoranckie i studencko-doktoranckie, prosimy o przesyłanie informacji o organizowanej konferencji (typ konferencji, tytuł, data) do Kierownika Studiów Doktoranckich (joanna.sowa@uni.lodz.pl) oraz Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów (sdfilolog@gmail.com).

0