Wykład dziekański „Retoryka w trzech odsłonach: Filologia – Filozofia – MTS”

27 lutego odbył się kolejny wykład dziekański, który wygłosił prof. dr hab. Jakub Z. Lichański.

Profesor Lichański jest kierownikiem Zakładu Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, znanym i cenionym badaczem historii literatury i retoryki, literatury i kultury popularnej, krytykiem literackim i tłumaczem. Od czasu studiów związany jest z  Uniwersytetem Warszawskim, wcześniej pracował m.in. na UŁ i był dyrektorem Biblioteki Narodowej, wykładał na kilku zagranicznych uniwersytetach. Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, współorganizował i był pierwszym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Posiada duży dorobek naukowy, jego książki to m.in. Retoryka od renesansu do współczesności – tradycja i innowacja; 2-tomowa Retoryka. Historia, teoria, praktyka; Retoryka w Polsce oraz monografie o Ł.Górnickim, J.Parandowskim, H.Brochu i J.Tolkienie. W 2004 r. stworzył kwartalnik „Forum Artis Rhetoricae”, którego do dziś jest redaktorem naczelnym.

O wykładzie „Retoryka w trzech odsłonach: Filologia – Filozofia – MTS (Medicine,Technologies, Sciences)”

Przedmiotem wykładu była retoryka postrzegana w trzech aspektach. Pierwszy jest oczywisty – to filologia, czyli „środowisko naturalne” retoryki. W tym ujęciu retoryka jest fundamentem, a także koroną badań filologicznych, czyli badań wszelkiego rodzaju tekstów, resp. wytworów językowych. Także związki retoryki i filozofii, a szczególnie związki z hermeneutyką, dialektyką, logiką nie budzą wątpliwości. Należy jednak pamiętać, iż wielość systemów filozoficznych, resp. poglądów, które kwalifikujemy jako filozofię, może pozornie utrudniać postrzeżenie ich związków z retoryką. Natomiast związki retoryki z medycyną, technologiami czy naukami mogą budzić wątpliwości. Tymczasem i tam pojawia się retoryka, jeśli nie w roli pierwszoplanowej – tę mają tzw. języki specjalistyczne – to przecież w sytuacji komunikacyjnej, gdy jakieś zagadnienie specjalistyczne musimy przedstawić niefachowcom bądź do ryzykownych tez musimy przekonać audytorium…

 

 

0