Odeszła prof. Anna Maria Komornicka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 grudnia 2018 roku zmarła

Profesor
Anna Maria Komornicka,

uczona światowego formatu, wybitna hellenistka,
wychowawczyni wielu pokoleń filologów klasycznych,
od 1969 roku związana z Katedrą Filologii Klasycznej UŁ.

Pogrzeb Pani Profesor odbędzie się 27 grudnia
na Municypalnym Cmentarzu Północnym w Warszawie o godzinie 13.00.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Dziekan, Rada Wydziału i pracownicy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

 

0