„Agresja i mowa nienawiści w sferze publicznej – przyczyny, skutki, rozwiązania” – rejestracja na konferencję

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Agresja i mowa nienawiści w sferze publicznej – przyczyny, skutki, rozwiązania”, skierowanej do przedstawicieli samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, która odbędzie się 1 marca 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (Pomorska 171/173, Aula A1).

Konferencja jest efektem współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi a Uniwersytetem Łódzkim w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na osobę pokrzywdzoną. Godność człowieka, oprócz tego, że jest konstytucyjną wartością, która nie ma prawa być naruszana w żaden sposób, stanowi również swoistego rodzaju punkt zwrotny do budowy i wykładni całego prawa polskiego. Uwłaczanie czyjejkolwiek godności, jest karygodne i absolutnie niedopuszczalne. Kwestie te, choć wydają się oczywiste, powinny być stałym i powtarzalnym elementem konferencji, szkoleń czy warsztatów. Stąd, w trakcie spotkania przyjrzymy się zagrożeniom, jakie stwarza język wykorzystywany do generowania strachu przed Innym, kreowania opozycji i konfliktu na linii my-oni, a także nawoływania do przemocy. Skupimy się jednak również na dobrych praktykach i roli instytucji publicznych, edukacyjnych i pozarządowych w przeciwdziałaniu temu zjawisku.

Konferencja została objęta patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoniego Różalskiego

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale konieczna jest rejestracja za pośrednictwem poniższego formularza internetowego. Rejestracja na wydarzenie jest możliwa do 25 lutego.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Instytucja (wymagane)

Osoba do kontaktu:
dr Monika Kopytowska
tel. 608 028 865
e-mail: monika.kopytowska@uni.lodz.pl

0