Informacje dla studentów I roku Wydziału Filologicznego

I. Wpłata za legitymację elektroniczną (nie dotyczy osób już studiujących w UŁ i posiadających legitymację)

22 zł na numer konta: Bank PeKaO SA II O/Łódź 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

Dowód wpłaty należy przesłać do Biura ds. Obsługi Studentów w terminie do 25 września 2020 r. W przypadku późniejszej rekrutacji niezwłocznie.

Możliwe są następujące sposoby przesłania dowodu wpłaty:

 • wysłać na adres:
  Biuro ds. Obsługi Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
  90-236, ul. Pomorska 171/173
  (z dopisanym kierunkiem studiów)
 • przesłać mailem na adres pracownika biura odpowiedzialnego za konkretny kierunek studiów:
filologia angielska I stopnia
filologia włoska II stopnia
informatologia z biznesowym językiem angielskim II stopnia
informacja w środowisku cyfrowym I stopnia
justyna.chojnacka@uni.lodz.pl

filologia angielska II stopnia
lingwistyka dla biznesu I stopnia
lingwistyka w komunikacji specjalistycznej II stopnia
translatoryka II stopnia
iwona.przybysz@uni.lodz.pl

filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych I stopnia
kulturoznawstwo I i II stopnia 
nowe media i kultura cyfrowa studia I stopnia
produkcja teatralna i organizacja widowisk I stopnia
twórcze pisanie I stopnia
malgorzata.bielecka@uni.lodz.pl

filologia polska I i  II stopnia
logopedia II stopnia
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia (studia niestacjonarne)
anna.walak@uni.lodz.pl

filologia germańska I i II stopnia
filologia rosyjska I i II stopnia
filologia słowiańska I i II stopnia
logopedia z audiologią I stopnia
studia polsko-niemieckie I stopnia
dorota.grzegorczyk@uni.lodz.pl

dziennikarstwo i komunikacja społeczna I i II stopnia
dziennikarstwo międzynarodowe I stopnia
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską I i II stopnia
monika.iwanowska@uni.lodz.pl

filologia romańska I i II stopnia
filologia hiszpańska I i II stopnia
filologia włoska I stopnia
karolina.szczepanska@uni.lodz.pl

cudzoziemcy – wszystkie kierunki studiów erasmus.filologia@uni.lodz.pl


II. Dopełnienia formalności
(odbiór legitymacji oraz podpisanie umowy)

termin odbioru legitymacji i podpisania umowy zostanie przesłany do studenta w wiadomości mailowej.    

 

III. Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Szczegółowe informacje nt. inauguracji dostępne są tutaj.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Osoby zainteresowane mogą ubiegać się o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o miejsce w Domu Studenta. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://cos.uni.lodz.pl  tel. (42) 66 55 338, 665 55 430
 2. Osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ, e-mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl (42) 235-01-71
 3. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ. Prosimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na www.swfis.uni.lodz.pl, dotyczącymi czasu, rodzaju zajęć oraz sposobu rejestracji.
0