Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ogłoszony

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

Pierwszy nabór wniosków w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty  w ramach NPRH roku 2020 trwa od dnia 25 września 2020 r. do dnia 30 października 2020 r.

 

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

  1. a) Zesłania, deportacje i powroty od czasów nowożytnych;
  2. b) Spuścizna emigracji wojennej i powojennej od 1939 roku;
  3. c) Polska kultura cyfrowa – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.;
  4. d) Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  5. e) Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

 

2) „Fundamenty” tematem konkursu będzie: Walka o granice II Rzeczypospolitej w badaniach, historiografii i świadectwach kultury polskiej (kompendia wiedzy).

Pełna treść Komunikatu dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dotyczaca-naboru-wnioskow-w-ramach-nprh-w-2020-r

 

 

Drugi nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

  • Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.;
  • Przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, etc.;
  • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

 

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie: Patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne, etc.

 

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku prosimy o kontakt z dr Wioletą Hencz (wioleta.hencz@uni.lodz.pl).

Wiadomość wygasa dnia: 2021-01-30

0