Online-Kolloquium: Text, Medien, Diskurs – linguistische Forschungsperspektiven

Instytut Filologii Germańskiej UŁ zaprasza na zbliżającą się konferencję online pt. „Text, Medien, Diskurs – linguistische Forschungsperspektiven”, która odbędzie się 26 listopada.

Kolokwium będzie koncentrowało się na wzajemnych relacjach tekst – media – dyskurs, a zaplanowane wystąpienia będą uwzględniały perspektywy badawcze, metodologię i empirię z zakresu

a) lingwistyki tekstu, mediów czy dyskursu,

b) translatoryki czy teorii przekładu,

c) glottodydaktyki.

📄 Program konferencji

Kontakt do organizatorów: fds@uni.lodz.pl

0