VI gala wręczenia Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego – 7 lutego 2021 r.

Zapraszamy na VI galę wręczenia Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego za najlepszą książkę humanistyczną 2020 r. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 7 lutego br. o godz. 17:00. Tym razem, wyjątkowo, spotkamy się online, ale emocje i wzruszenia towarzyszące finalistom konkursu podczas wręczania nagrody pozostaną niezmienne. W uroczystości będzie można uczestniczyć dzięki kilku mediom UniLodz. Laureat nagrody, którego poznamy 7 lutego, otrzyma 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy z rąk prof. Elżbiety Żądzińskiej, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Gala odbędzie się w studiu PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi, skąd będzie transmitowana poprzez:

– Fanpage Nagrody

– Fanpage Uniwersytetu Łódzkiego

YouTube Uniwersytetu Łódzkiego

Antykomunistyczne podziemie, myślenie o emocjach, nieoczywistości prawnicze…

Kapituła Konkursu im. Prof. T. Kotarbińskiego wybrała pięć książek, które powalczą o tytuł najwybitniejszego dzieła z zakresu nauk humanistycznych w szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Są to:

Mariusza Mazura „Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956. Aspekty mentalno-psychologiczne”, wydaną przez Wydawnictwo BELLONA, zgłoszoną przez Instytut Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

Piotra Rachwała „Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582 – 1900”, wydaną przez Wydawnictwo KUL, zgłoszoną przez Instytut Historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

Dariusza Śnieżki „Kompleksja literatury. Studia staropolskie”, wydaną przez TAiWPN UNIVERSITAS, zgłoszoną przez Instytut Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego,

Karoliny Wigury „Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach”, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, zgłoszoną przez Instytut Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,

Jerzego Zajadły „Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych”, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche, zgłoszoną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Niemal rekordowa liczba zgłoszeń

Na tegoroczny, szósty już Konkurs im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, nadesłano w tym roku aż 68 dzieł z wiodących ośrodków naukowych w Polsce. To niemal rekord w historii tej ogólnopolskiej nagrody. W tym roku, w związku z pandemią, regulamin konkursu został zmieniony po to, by umożliwić elektroniczne wysyłanie prac.

Nagroda przyznawana przez Uniwersytet Łódzki jest wyróżnieniem ogólnopolskim, które zyskało w środowisku polskich naukowców dużą renomę. Konkurs umożliwia pokazanie szerszej publiczności wartości i różnorodności prac humanistycznych powstających w Polsce. Autorów najlepszych książek poznajemy corocznie podczas uroczystej gali, której zawsze towarzyszy wyjątkowa oprawa artystyczna. To prawdziwe święto polskiej humanistyki.

Pomysł, by tego typu nagroda funkcjonowała na Uniwersytecie Łódzkim, uważam za znakomity. Nie tylko dlatego, że nobilituje humanistykę, ale przede wszystkim ukazuje jej znaczenie, a to wspomaga humanistów, jeśli chodzi o widoczność w sferze publicznej – laureat V edycji konkursu, prof. Grzegorz Ziółkowski.

Nic więc dziwnego, że z roku na rok do konkursu zgłaszanych jest coraz więcej prac. W 2015 roku wpłynęło ich 35, w 2016 – 44, w 2017 – 56, w 2018 – 71, w 2019 -76. Tegoroczna edycja, naznaczona przez pandemię, okazuje się jednak kolejną niezwykle udaną. Koronawirus nieco skomplikował sytuację związaną z nadsyłaniem prac, do tej pory możliwe było to wyłącznie pocztą, ale zmiana regulaminu i dopuszczenie drogi elektronicznej pozwoliło zachować wysoką liczbę zgłoszeń.

Dotychczasowi laureaci

Zwycięskimi dziełami z zakresu nauk humanistycznych w V minionych edycjach konkursu są:

Jana Strelaua „Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania”, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Scholar,

Ewy Kołodziejczyk „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza”, wydaną przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN Fundacja Akademia Humanistyczna,

Doroty Sajewskiej „Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny”, wydaną przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,

Andrzeja Friszke Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984”, wydaną przez Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Europejskim Centrum Solidarności,

Grzegorza Ziółkowskiego „Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej”, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Partner główny: Amcor
Partner wspierający: Pelion
Patroni medialni VI edycji nagrody:
Książki. Magazyn do czytania
Radio Nowy Świat
TVP Kultura

Tekst: Centrum Promocji UŁ

0