Informacje dla nowych studentów

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/21 informujemy, że na platformie e-Campus UŁ jest dostępne szkolenie z Przysposobienia Bibliotecznego 2020 / Library Training 2020.

Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Filologicznego, Filozoficzno-Historycznego, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Nauk Geograficznych, Nauk o Wychowaniu, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Przy próbie pierwszego wejścia do kursu Przysposobienie Biblioteczne 2020 / Library Training 2020 student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu. Klucz dostępu dla Wydziału Filologicznego FL 15.

Pełne informacje na temat szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego w roku akad. 2020/2021 w Uniwersytecie Łódzkim są dostępne na stronie Biblioteki UŁ.

0