Program POLONISTA NAWA ogłoszony

Informujemy o ogłoszonym przez NAWĘ konkursie  POLONISTA.

Jego celem jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. 

Udział w programie mogą wziąć STUDENCI i NAUKOWCY z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

W ramach Programu POLONISTA studenci mogą otrzymać stypendium na studia polonistyczne na wybranych polskich uczelniach. Naukowcy – stypendyści Programu mają możliwość realizacji trwających od 3 do 12 miesięcy projektów badawczych w polskich uczelniach i instytucjach naukowych.

Nabór trwa do 30 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-polonista-nawa-otwarty.

 

Wiadomość wygasa dnia: 2021-04-30

0