Otwarte nabory do konkursów Doskonała nauka i Społeczna odpowiedzialność nauki

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programów Doskonała nauka i Społeczna odpowiedzialność nauki.

 • Doskonała nauka – termin do 30 kwietnia 2021

 

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

 

Wnioski można składać w ramach dwóch modułów:

 

 • moduł 1 – Wsparcie konferencji naukowych: organizacja konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych – wysokość środków od 20 000 zł do 400 000 zł
 • moduł 2 – Wsparcie monografii naukowych: wydawanie monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki nadań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostepnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń – wysokość środków od 15 000 zł do 80 000 zł.

 

 

 • Społeczna odpowiedzialność nauki – termin do 30 kwietnia 2021

 

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

 

Wnioski można składać w ramach dwóch modułów:

 

 • moduł 1 – Popularyzacja nauki i promocja sportu – wysokość środków od 20 000 zł do 1 000 000 zł – uczelnia może złożyć maksymalnie 5 wniosków na:

 

 1. a) popularyzację osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocję nauki,
 2. b) organizację przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
 3. c) organizację przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
 4. d) organizację przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki,
 5. e) popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym.

 

 • moduł 2 – Wsparcie dla bibliotek naukowych – wysokość środków od 20 000 zł do 250 000 zł – uczelnia może złożyć maksymalnie 2 wnioski, na wsparcie realizacji projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę składanych wniosków w ramach poszczególnych modułów, osoby zainteresowane, proszę o zgłaszanie swoich propozycji w pierwszej kolejności do dr Wiolety Hencz (wioleta.hencz@uni.lodz.pl), a następnie prześlemy wypełniony formularz wniosku zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku aplikacyjnego na adres: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl do dnia 6 kwietnia 2021 r.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikaty-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-naboru-wnioskow-do-programow-doskonala-nauka-i-spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki

 

 

Wiadomość wygasa dnia: 2021-04-30

0