Komunikat dotyczący potrzeby przedłużenia ważności legitymacji studenckich

Informujemy, że z uwagi na wydanie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, legitymacje studenckie stracą swoją ważność 14 października.

Z uwagi na powyższe wszyscy studenci zobowiązani będą do przedłużenia ważności legitymacji w dziekanacie. O tym, w jaki sposób będzie można tego dokonać poinformujemy w oddzielnym komunikacie w drugiej połowie września.

0