Redaktor WUŁ gościem polonistów

We wtorek 25 maja gościem studentów filologii polskiej realizujących specjalizację “Publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna” była Katarzyna Smyczek, redaktor inicjująca z Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Pani Redaktor opowiedziała o swoich doświadczeniach zawodowych, przybliżyła studentom specyfikę pracy w wydawnictwie oraz zadania, jakie stoją (nie tylko) przed redaktorem inicjującym.

Organizatorką spotkania była prowadząca zajęcia specjalizacyjne dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku.

0