UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. Doświadczenia i organizacja pracy na polskich uczelniach [badanie skierowane do nauczycieli akademickich]

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt. “UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. Doświadczenia i organizacja pracy na polskich uczelniach”.

Badanie realizowane jest pod auspicjami Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) przez zespół w składzie: Magdalena Formanowicz, Uniwersytet SWPS; Aleksandra Derra, UMK; Joanna Wyleżałek, SGGW; Joanna Paliszkiewicz, SGGW; Rafał Boguszewski, SGGW; Adam Mrozowicki, UWr; Jan Czarzasty, SGH; Juliusz Gardawski, SGH; Natasza Kosakowska-Berezecka, UG; Paweł Jurek, UG i Aleksandra Cisłak-Wójcik, Uniwersytet SWPS.

Dane zbierane są do 30.11.2021 r.

Celem badań jest identyfikacja wyzwań, z jakimi musiały radzić sobie osoby zatrudnione w rolach nauczycieli akademickich w czasie pandemii oraz wstępne rozpoznanie skutków pandemii dla funkcjonowania w tej roli. Badania te staną się podstawą ogólnodostępnego kompleksowego raportu obejmującego różne aspekty pracy akademickiej.

Tytuł projektu: UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. Doświadczenia i organizacja pracy na polskich uczelniach.

📋 Link do ankiety

Instytucja odpowiedzialna: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
Osoba odpowiedzialna: dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. Uniwersytetu SWPS, acislak@swps.edu.pl

 

0