Spotkanie informacyjne Centrum Nauki i Biblioteki UŁ nt. konkursów NCN

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez pracowników Centrum Nauki UŁ oraz Biblioteki UŁ dotyczącym najbliższej edycji konkursów NCN.

Termin spotkania: 24.11.2021r. godz. 10.30–13.30

Spotkanie online – Aplikacja Microsoft Teams.

Program:

1.Konkursy NCN: SONATA 17, OPUS 22, PRELUDIUM BIS 3 –dokumentacja konkursowa, konstrukcja wniosku, kosztorys, procedura oceny wniosków;

2.Plan zarządzania danymi w konkursach NCN –wymogi prawne, gromadzenie i opis danych badawczych, udostępnianie i długotrwałe przechowywanie danych;

3.Open Access -zasady publikowania w otwartych programach.

 

Chętnych do uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WO859cx3691ZHmJ6nLT_B5CpUMjE3MUFSMU1PUFZTQ01ITjY5UElVOUdDWi4u

 

Wiadomość wygasa dnia: 2021-11-30

0