Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego dotyczący organizacji semestru letniego 2022

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję, że plan na zbliżający się semestr letni będzie układany w formie hybrydowej, co oznacza, że cześć zajęć będzie odbywała się w trybie zdalnym, a część stacjonarnie w budynku Wydziału (z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego). Wykłady – poza nielicznymi wyjątkami  – będą prowadzone zdalnie, ponieważ musimy odblokować duże sale na zajęcia w grupach.

Decyzja dotycząca formy przeprowadzania poszczególnych zajęć należy do kierownictwa kierunku. Decyzja ta będzie uwzględniać konieczność skomasowania zajęć przeprowadzanych w tym samym trybie lub zastosowania odpowiednich przerw pomiędzy zajęciami on-line i zajęciami w budynku.

Szczegółowe plany na semestr letni będą umieszczane na stronach jednostek i będą wskazywały na formę zajęć: zdalną lub stacjonarną.

Przypominamy Państwu, że w budynku Wydziału Filologicznego UŁ obowiązuje reżim sanitarny: zasłanianie ust i nosa odpowiednimi maseczkami, dezynfekowanie rąk, zachowanie odstępów. Proszę nie siadać obok siebie na zajęciach i w czasie przerw, rozmawiać wyłącznie w maseczkach. Wirus COVID-19 może spowodować – nawet przy lekkim przebiegu choroby – poważne powikłania. Prosimy tego nie lekceważyć.

 

                   Dziekan
Wydziału Filologicznego UŁ
prof. dr hab. Joanna Jabłkowska

0