Harmonogram naboru w konkursie ERC w 2022 r.

Przedstawiamy planowany kalendarz ogłoszenia naborów w konkursie ERC.

Po dwóch rundach konkursów grantowych ERC przebiegających według nietypowego harmonogramu, Europejska Rada ds. Badań Naukowych ma zamiar powrócić do normalnego kalendarza naborów w ramach Programu Prac na 2023 r. Program nie został jeszcze zatwierdzony, w związku z czym terminy naborów są nadal wstępne i mogą ulec zmianie. Aby jednak zachować przejrzystość i pomóc wnioskodawcom w planowaniu pracy, publikujemy niniejszy orientacyjny harmonogram.

KALENDARZ NABORÓW W 2023 ROKU

Daty podane w niniejszej tabeli są datami orientacyjnymi. Dyrektor Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych może otworzyć nabór lub konkurs na miesiąc przed lub po przewidywanej dacie rozpoczęcia.

Może on też opóźnić przewidywaną datę końcową lub ostateczny termin składania wniosków o maksymalnie dwa miesiące.

0