Sukcesy w Programie im. Bekkera (NAWA)

Miło nam poinformować o laureatkach w Programie im. Bekkera (NAWA).

Prof. Dr hab. Dorota Golańska otrzymała środki finansowe w wysokości 121 000 zł na realizację projektu pt.: Zranione wspólnoty: pamięć o miastobójstwie w twórczości artystów należących do diaspory irackiej i syryjskiej w Stanach Zjednoczonych. Pani Profesor odbędzie 8-miesięczny pobyt na Columbia University w Nowym Jorku.

 

Dr Ewa Urbaniak otrzymała środki finansowe w wysokości 61 000 zł na realizację projektu pt.: Nacechowanie pragmatyczne w potocznym języku hiszpańskim. W ramach projektu Pani Doktor odbędzie 4-miesieczny staż na Uniwersytecie w Walencji, którego celem jest zbadanie problematyki nacechowania pragmatycznego w potocznym języku hiszpańskim poprzez znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy kategoria nacechowania może być stosowana przy analizie aktów mowy.

Serdecznie gratulujemy! 

 

0