39. edycja Wampiriady

Od 23 maja do 10 czerwca zapraszamy studentów i studentki do udziału w akcji krwiodawstwa w ramach 39. edycji Wampiriady w RCKiK przy ul. Franciszkańskiej 17/25.

Oddając krew można wziąć udział w konkursie międzyuczelnianym. By to zrobić podczas rejestracji należy podać hasło swojej uczelni. Władze instytucji, która uzyska najwyższą frekwencję, otrzymają pamiątkowe wyróżnienie.

Więcej informacji o tym, jak się odpowiednio przygotować do oddania krwi w wydarzeniu: https://fb.me/e/2vEK1SN4i.

0