Dyżury Pani Prodziekan Moniki Worsowicz podczas sesji letniej roku akademickiego 2021/2022

14 czerwca: 12:00-13:30

24 czerwca: 9:30-11:00

4 lipca:, 9:00-10:30

Wiadomość wygasa dnia: 2022-09-30

0