Zakończenie V edycji programu „Zdolny uczeń – świetny student”

W czerwcu w Sali Senatu UŁ odbyło się uroczyste podsumowanie kolejnej edycji programu „Zdolny uczeń – świetny student”. W uroczystości wzięli udział zarówno uczniowie-prelegenci, jak i ich opiekunowie naukowi oraz wydziałowi koordynatorzy programu.

W roku akademickim 2021/2022 do programu przystąpiło kilkunastu uczniów. W projekcie brały udział zarówno szkoły łódzkie, jak i szkoły województwa łódzkiego (Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara „Rudego”, 1 Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli).

Do grupy opiekunów naukowych należeli między innymi pracownicy kilku instytutów Wydziały Filologicznego: prof. Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska (z Zakładu Językoznawstwa Niemieckiego), dr Monika Urbańska i dr hab. Małgorzata Mieszek (z Zakładu Literatury Dawnej, Nauk Pomocniczych i Edytorstwa), dr Paulina Mirowska (z Zakładu Angielskiego Dramatu, Teatru i Filmu).

Cykliczne spotkania uczniów z opiekunami naukowymi odbywały się w trybie hybrydowym: stacjonarnym oraz zdalnym.  Oprócz spotkań z mentorami uczniowie brali udział w różnego rodzaju spotkaniach naukowych mających na celu zapoznanie ucznia z infrastrukturą Wydziału Filologicznego, Biblioteki Uniwersyteckiej, a także ze specyfiką studiów filologicznych. Niektórzy uczniowie mieli okazję uczestniczyć w konferencjach, wybranych zajęciach wydziałowych oraz spotkaniach literackich (m.in. w Domu Literatury w Łodzi).

13 czerwca, podczas uroczystego podsumowania V edycji ogólnouczelnianego programu, uczeń Publicznego Liceum Ogólnokształcącego UŁ im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Łodzi – Michał Orzechowski zaprezentował temat przygotowany pod kierunkiem dr Moniki Urbańskiej pt. Dramat spotkania, dramat przejścia na podstawie wierszy: „Urszula Kochanowska” oraz „Wyruszyła dusza w drogę” Bolesława Leśmiana.

Prowadzący Galę, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UŁ podziękował uczniom, nauczycielom oraz opiekunom naukowym za udział w programie, zapowiedział pakiet nowych korzyści dla uczniów, którzy będą brali udział w kolejnych edycjach ZUŚS, a w przyszłości planują podjąć studia na Uniwersytecie Łódzkim.

Piąta już edycja programu „Zdolny uczeń – świetny student” wyraźnie udowodniła, iż oprócz realizacji konkretnych tematów badawczych i wzbogacenia wiedzy ucznia w określonym zakresie, praca uczniów z nauczycielami akademickimi wspiera ich w rozwijaniu pasji, zainteresowań oraz własnych kompetencji, stymuluje otwartość poznawczą, rozwija umiejętność krytycznego myślenia i prezentowania wiedzy, a ponadto zapoznaje przyszłych studentów z  metodologią pracy naukowej.

Więcej informacji o programie: https://www.uni.lodz.pl/zuss.

0