Rada Wydziału Filologicznego UŁ
   

  Terminy posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego w roku akademickim 2019/2020 –  piątek, godz. 11:00 sala Rady Wydziału (A5), ul. Pomorska 171/173

   

  27 września 2019 r.
  25 października 2019 r.
  13 grudnia 2019 r.
  17 stycznia 2020 r.

  28 lutego 2020 r.
  24 kwietnia 2020 r.
  26 czerwca 2020 r.


   

  Przypominamy, że dokumenty do rozpatrzenia przez Kolegium Dziekańskie i Radę Wydziału należy składać do czwartku poprzedzającego tydzień, w którym planowane jest posiedzenie Rady Wydziału.
  Wyjątkiem są dokumenty dotyczące otwarcia przewodu doktorskiego, które muszą wpłynąć do Biura Dziekana na 3 tygodnie przed terminem RW.

  Zasady zgłaszania przez członków Rady Wydziału wniosków do projektów uchwał

  Pierwotny skład Rady Wydziału (stan na 1 października 2016 r.)

  Aktualny skład Rady Wydziału (stan na 28 lutego 2020 r.)