Projekty badawcze

Kontakt

Dr Wioleta Hencz
Specjalista ds. projektów
Biuro ds. Rozliczeń i Analiz
Tel: 42 635 68 75
Email: wioleta.hencz@uni.lodz.pl