Projekty badawcze

Kontakt

Dr Wioleta Hencz
Specjalista ds. projektów
Biuro ds. Rozliczeń i Analiz
Tel: 42 635 68 75
Email: wioleta.hencz@uni.lodz.pl

P. 3.22.

 

Inż. Renata Rudnicka

Samodzielny referent ds. obsługi administracyjnej projektów

Biuro ds. Rozliczeń i Analiz

Tel: 42 635 68 75

Email: renata.rudnicka@uni.lodz.pl

P. 3.22