Tytuły uzyskane w 2019 r.
   

  prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec

  Tytuły uzyskane w 2018 r.
    

   prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć

   Tytuły uzyskane w 2016 r.
     

    prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska (postępowanie przeprowadzone w UJ)
    prof. dr hab. Anna Warda

    Tytuły uzyskane w 2015 r.
      

     prof. dr hab. Barbara Bogołębska
     prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
     prof. dr hab. Alina Kwiatkowska
     prof. dr hab. Małgorzata Leyko
     prof. dr hab. Marek Ostrowski

     Tytuły uzyskane w 2014 r.
       

      prof. dr hab. Łukasz Bogucki

      Postępowania profesorskie