Sprawozdania z działalności Wydziału Filologicznego

Raport z ankiet przeprowadzonych kwietniu 2016 roku oceniających pracę dziekanatu oraz infrastrukturę Wydziału Filologicznego