Koła naukowe

Każdy student Uniwersytetu Łódzkiego może dołączyć do Studenckich Kół Naukowych działających przy wydziałach.

SKN-y to organizacje studenckie zarejestrowane na uczelni, których celem jest działalność naukowa i rozwój kompetencji aktywnych studentów. Na Wydziale Filologicznym funkcjonuje aż 40 kół naukowych!

  Reprezentant Wydziału Filologicznego w Radzie Kół Naukowych UŁ:
  Marta Elżbieta Trębska (metrebska@gmail.com)

   
  Katedra Informatologii i Bibliologii


  Koło Naukowe Bibliotekoznawców
  Opiekun:
  mgr Michał Żytomirski
  michal.zytomirski@gmail.com
  www.facebook.com/pg/Koło-Naukowe-Bibliotekoznawców-Uniwersytetu-Łódzkiego-264280460320563/

  Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej


  Radioznawcze Koło Naukowe
  Opiekun:
  dr Joanna Bachura-Wojtasik
  joanna.bachura@gmail.com
  http://facebook.com/radioznawcy

   

  Studencko-Doktoranckie Dziennikarskie Koło Naukowe
  Opiekun:
  dr Paulina Czarnek-Wnuk
  paulina.czarnek@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/dziennikarze.lodz/

   

  Koło Naukowe Dziennikarstwa Sportowego
  Opiekun:
  dr Rafał Siekiera
  rafal.siekiera@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/kolosportu/

   

  Stereofoniczna Pralka od Kręcenia Obrazu
  Opiekun:
  prof. dr hab. Grażyna Habrajska
  grazyna.h@hotmail.com

   

  Koło Krytyków Filmowych UŁ
  Opiekun:
  dr Bogumiła Fiołek-Lubczyńska
  bogumilafl@gmail.com
  www.facebook.com/KrytycyFilmowiUL/

   

  Studenckie Koło Krytyki Muzycznej
  Opiekun:
  dr Krzysztof Grzegorzewski
  krzysztof.grzegorzewski@uni.lodz.pl

  Instytut Romanistyki


  Studenckie Koło Naukowe Italianistów „ItaliAMO”
  Opiekun:
  dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski
  artur.galkowski@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/SKN.ItaliAMO

   

  Koło Naukowe Romanistów
  Opiekun:
  dr Sebastian Zacharow
  sebastian.zacharow@uni.lodz.pl

   

  Studenckie Koło Translatoryczne GIROL’AMO
  Opiekun:
  dr Łukasz Berezowski
  lberezowski@wp.eu

   

  Językoznawczo-Przekładowe Studenckie Koło Naukowe Romanistów „Note du treaducteur”
  Opiekun:
  dr hab. Magdalena Szeflińska-Baran
  magdalena.szeflinska@uni.lodz.pl

   

  Koło Naukowe Młodych Neologów „Je tchatche”
  Opiekun:
  dr Andrzej Napieralski
  napieralski.a@op.pl

  Katedra Filologii Hiszpańskiej


  Koło Naukowe Tertulia
  Opiekun:
  dr Maria Judyta Woźniak
  m.j.wozniak@uni.lodz.pl

  Katedra Filologii Słowiańskiej


  Koło Naukowe Slawistów
  Opiekun:
  dr Anetta Buras-Marciniak
  anetabur@gmail.com
  www.facebook.com/knscyrylmetodylodz/

  Katedra Filologii Klasycznej


  Koło Młodych Klasyków
  Opiekun:
  dr hab. prof. UŁ Zbigniew Danek
  zbigdan@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/kolomlodychklasykow/

   

  Koło Naukowe Antycznej Translatoryki
  Opiekun:
  dr hab. Idaliana Kaczor
  idaliana.kaczor@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/Ko%C5%82o-Antycznej-Translatoryki-U%C5%81-607234542697294/

  Instytut Filologii Polskiej i Logopedii


  Dialektologiczne Koło Naukowe
  Opiekun:
  dr hab. Katarzyna Sicińska
  katarzyna.sicinska@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/dkn.uni.lodz/

   

  Studencko-Doktoranckie Logopedyczne Koło Naukowe
  Opiekun:
  dr hab. Renata Marciniak-Firadza
  renata.marciniak7@wp.pl
  www.facebook.com/kolologopedyczne/

   

  Koło Naukowe Językoznawców
  Opiekunowie:
  dr Katarzyna Burska
  katarzyna.burska@uni.lodz.pl
  dr Bartłomiej Cieśla
  bartlomiej.ciesla@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/knjul/

   

  Koło Glottodydaktyków
  Opiekun:
  dr Michalina Biernacka
  michalina.biernacka@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Glottodydaktyk%C3%B3w-194632650870368/

   

  Koło Naukowe „wKoło Języka”
  Opiekunowie:
  dr hab. Magdalena Pietrzak
  magdalena.pietrzak@uni.lodz.pl
  dr hab. prof. nadzw. UŁ Rafał Zarębski
  rafal.zarebski@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/pg/Koło-Naukowe-wkoło-Języka-436522256738642/

   

  Studenckie Koło Naukowe Mitokrytyków
  Opiekun:
  dr hab. Marzena Karwowska
  marzenakarwowska@poczta.onet.pl

   

  Koło Naukowe Kultury i Literatury Staropolskiej
  Opiekun:
  dr hab. prof. UŁ Michał Kuran
  michal.kuran@uni.lodz.pl

   

  Interdyscyplinarne Doktoranckie Koło Badań nad Wolnością Słowa
  Opiekun:
  dr hab. prof. UŁ Marzena Woźniak-Łabieniec
  marzena.wozniak@uni.lodz.pl

   

  Koło Naukowe Miłośników Oświecenia
  Opiekun:
  dr hab. Agnieszka Kobrzycka
  amkobrzycka@gmail.com

   

  Koło Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej
  Opiekun:
  dr Małgorzata Gajak-Toczek
  mgajaktoczek@o2.pl
  www.facebook.com/kolodydaktykow/

   

  Koło Naukowe Edytorów
  Opiekunowie:
  dr Mateusz Poradecki
  mateusz.poradecki@uni.lodz.pl
  dr Monika Urbańska
  monika.urbanska@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/KoloNaukoweEdytorow/

  Instytut Rusycystyki


  Koło Naukowe Młodych Rusycystów
  Opiekun:
  dr Ełona Curkan-Dróżka
  elona.curkan@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/rusycysci/

   

  Językoznawcze Koło Naukowe Rusycystów
  Opiekun:
  dr Elena Nevzorova-Kmech
  elena.nevzorova@uni.lodz.pl

  Instytut Filologii Germańskiej


  Koło Naukowe Germanistów ”Mehr Licht”
  Opiekunowie:
  dr Tomasz Ososiński
  tomasz.ososinski@uni.lodz.pl
  dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska
  agnieszka.stawikowska@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/kngmehrlicht/

  Instytut Kultury Współczesnej


  Koło Naukowe Antropologów Literatury
  Opiekun:
  dr hab. Mariusz Gołąb
  mariusz.golab@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/anthropologos/

   

  Studenckie Koło Naukowe Teatrologów UŁ
  Opiekunowie:
  dr Monika Wąsik
  monika.wasik@poczta.fm
  dr Piotr Olkusz
  piotr.olkusz@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Teatrolog%C3%B3w-U%C5%81-114526428622544/

   

  Koło Naukowe Filmoznawców
  Opiekun:
  dr Krzysztof Jajko
  krzysztof.jajko@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/filmoznawczo/

   

  Koło Badaczy Popkultury „PULP”
  Opiekun:
  dr Michał Pabiś-Orzeszyna
  michalpabis@gmail.com
  www.facebook.com/kbppulp/

   

  Koło Naukowe „Badaczy Gier”
  Opiekun:
  dr Katarzyna Prajzner
  katarzyna.prajzner@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/knbgul/

   

  Studenckie Koło Naukowe Badaczy Nowych Mediów
  Opiekun:
  dr Dagmara Rode
  dagmara.rode@gmail.com

  Instytut Anglistyki


  Koło im. Geoffreya Chaucera
  Opiekun:
  dr Piotr Spyra
  piotr.spyra@uni.lodz.pl
  www.facebook.com/gcssociety

   

  Koło Naukowe Young Researcher’s Society „Filmspotting”
  Opiekun:
  dr Tomasz Dobrogoszcz
  dobrogoszcz@gmail.com

   

  Koło Naukowe Virginia Woolf’s Students’ Academic Society
  Opiekun:
  dr hab. Katarzyna Ostalska
  katarzyna.ostalska@uni.lodz.pl

   

  Koło Naukowe Doctoral Linguistics Society
  Opiekun:
  dr Anna Cichosz
  a.cichosz@gmail.com