Wykłady otwarte
 

Formularz zgłoszeniowy

Informacji na temat wykładów otwartych Wydziału Filologicznego UŁ udziela Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ ds. Współpracy ze Szkołami – dr Karolina Kołodziej, kontakt: karolina.kolodziej@uni.lodz.pl

Uniwersytet Zawsze Otwarty – oferta Wydziału Filologicznego UŁ na rok 2019/20

 
Archiwalne fotorelacje z wizyt grup szkolnych na Wydziale Filologicznym UŁ