Władze Wydziału Filologicznego UŁ w kadencji 2020-2024

  Studenci mogą przychodzić na dyżury, gdy sprawy nie da się załatwić mailowo lub telefonicznie. Student powinien umówić się mailowo na wizytę u Prodziekana – na konkretny dzień i godzinę.

  W terminie dyżuru istnieje możliwość umówienia się z Prodziekanami Wydziału na rozmowę on-line za pośrednictwem Microsoft Teams. W tym celu należy wysłać na adres Prodziekana odpowiedzialnego za dany kierunek studiów wiadomość mailową z adresu w domenie unilodz.eu (prośby wysyłane z innej poczty nie będą rozpatrywane).

  O terminie i godzinie spotkania on-line decyduje Prodziekan w porozumieniu ze studentem. 

  joanna-jablkowska
  prof. dr hab. Joanna JABŁKOWSKA

  Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ
  joanna.jablkowska@uni.lodz.pl

  pok. 3.19

  Konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty w sekretariacie Dziekana.

  Dyżury w semestrze zimowym 2021/2022:

  Wtorek – godz. 10:00-11:30
  Czwartek – godz. 10:00-11:30

  Pierwszy dyżur 11 października.

  42 635 6873
  sekretariat.dziekana@uni.lodz.pl

  Artur Galkowski

  dr hab. Artur GAŁKOWSKI, prof. UŁ
   

  Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
  ds. naukowych oraz współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym

  artur.galkowski@uni.lodz.pl
  42 635 6876

  pok. 3.23

  Dyżury w semestrze zimowym 2021/2022:

  Środa – godz. 10:00-12:00

  Irena Jaros
  dr hab. Irena JAROS,
  prof. UŁ
   

  Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
  ds. dydaktycznych

  kierunki:

  • filologia polska,
  • informatologia z biznesowym językiem angielskim,
  • informacja w środowisku cyfrowym,
  • logopedia z audiologią,
  • logopedia

  oraz studiów podyplomowych i spraw socjalno-bytowych

  irena.jaros@uni.lodz.pl
  42 635 6884

  pok. 3.46

  Dyżury w semestrze zimowym 2021/2022:

  Środa– godz. 10:00-11:30

  michal-lachman
   
  dr hab. Michał LACHMAN, prof. UŁ

  Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
  ds. dydaktycznych

  kierunki:

  • filologia angielska,
  • lingwistyka dla biznesu,
  • translatoryka.

  oraz studentów zagranicznych i ruchu studenckiego na Wydziale

  michal.lachman@uni.lodz.pl
  42 635 6884

  pok. 3.46

  Dyżury w semestrze zimowym 2021/2022:

  Poniedziałek – godz. 10:00-11:30 (dyżur zdalny)
  Czwartek– godz. 10:00-11:30 (dyżur stacjonarny)

   
  dr hab. Monika WORSOWICZ, prof. UŁ

  Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
  ds. dydaktycznych

  kierunki:

  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
  • dziennikarstwo międzynarodowe,
  • filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych,
  • kulturoznawstwo,
  • nowe media i kultura cyfrowa,
  • produkcja teatralna i organizacja widowisk,
  • twórcze pisanie.

  oraz promocji Wydziału i współpracy ze szkołami

  monika.worsowicz@uni.lodz.pl
  42 635 6883

  pok. 3.45

  Dyżury w semestrze zimowym 2021/2022:

  Środa – godz. 09:15-10:00; 13:15-14:00 (dyżur stacjonarny)

   
  dr hab. Ewa KOBYŁECKA-PIWOŃSKA, prof. UŁ

  Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
  ds. dydaktycznych na kierunkach neofilologicznych (z wyłączeniem kierunków: filologia angielska, lingwistyka dla biznesu i translatoryka) oraz projektów

  ewa.kobylecka@uni.lodz.pl
  42 635 6883

  pok. 3.45

  Dyżury w semestrze zimowym 2021/2022:

  Środa – godz. 10:00-11:30 (dyżur stacjonarny)