Komisje Wydziałowe

  KOMISJA KADROWO-FINANSOWA
  (przyjęta uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 12/2016/2017 z dnia 23 września 2016 r.)

  Przewodnicząca

   

   prof. dr hab. Joanna Jabłkowska, Dziekan Wydziału

   

  Członkowie dr hab. Danuta Kowalska, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii

  dr hab. prof.UŁ Tomasz Dobrogoszcz, dyrektor Instytutu Anglistyki,

  prof. dr hab. Anna Warda, dyrektor Instytutu Rusycystyki,

  dr hab. Małgorzata Kubisiak, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej,

  dr hab. prof. UŁ Anita Staroń, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej,

  prof. dr hab. Małgorzata Leyko, kierownik Katedry Dramatu i Teatru,

  dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski, kierownik Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych,

  prof.dr hab. Ryszard Kluszczyński, kierownik Katedry Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej,

  dr hab. prof. UŁ Agnieszka Izdebska, kierownik Katedry Teorii Literatury,

  prof. dr hab. Grażyna Habrajska, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,

  dr hab. prof.UŁ Agnieszka Kłosińska-Nachin, kierownik Katedry Filologii Hiszpańskiej,

  dr hab. prof. UŁ Joanna Sowa, kierownik Katedry Filologii Klasycznej,

  dr hab. prof. UŁ Ivan Petrov, kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej,

  dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak, kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii

  dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski, prodziekan Wydziału

  dr hab. prof. UŁ Stanisław Goźdź-Roszkowski, kierownik Katedry Języków Specjalistycznych oraz komunikacji Międzykulturowej

  mgr Dorota Cieślak

    KOMISJA NAUKOWA
    (przyjęta uchwałą RW z dnia 23.09.2016r. Poszerzona uchwałami RW z dnia 25.11.2016r i 24.02.2017 r.)

    Przewodniczący

     

    dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski, Prodziekan ds. Naukowych

     

    Członkowie 5 pracowników z tytułem naukowym profesora :

    prof. dr hab. Piotr Cap

    prof. dr hab. Małgorzata Leyko

    prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć

    prof.dr hab.  Anna Warda

    prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak


    9 pracowników ze stopniem dr hab. :

    dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

    dr hab. prof. UŁ Marta Dynel

    dr hab. prof. UŁ  Agnieszka Izdebska

    dr hab. prof. UŁ Ewa Kobyłecka-Piwońska

    dr hab. prof. UŁ Ivan Petrov

    dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska

    dr hab.prof. UŁ  Piotr Sitarski

    dr hab.prof. UŁ  Joanna Sowa

    dr hab. prof. UŁ Monika Worsowicz

    dr hab. prof. UŁ Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska

    dr hab. prof. UŁ Piotr Pęzik


    2 pracowników ze stopniem dr:

    dr Łukasz Szkopiński

    dr Karol Jóźwiak

    Pozostali pracownicy:

    mgr Alicja Główczyńska

     

     KOMISJA DS. NAGRÓD
     (przyjęta uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 86/2020/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.)

     Przewodnicząca

      

      prof. dr hab. Joanna Jabłkowska

      

     Członkowie Dr hab.prof.UŁ Artur Gałkowski – Prodziekan ds. Naukowych 

     Przedstawiciele dyscyplin: 

     Literaturoznawstwo: 

     • Prof.dr hab. Jerzy Jarniewicz 
     • Prof.dr hab. Arkadiusz Morawiec

     Językoznawstwo: 

     • Prof.dr hab. Piotr Stalmaszczyk 
     • Dr hab.prof.UŁ Rafał Zarębski 

     Nauki o kulturze i religii/nauki o sztuce: 

     • Prof.dr hab. Ryszard Kluszczyński 

     Nauki o komunikacji społecznej i mediach: 

     • Dr hab. Agata Walczak-Niewiadomska 

     Przedstawiciele Związków Zawodowych: 

     • ZNP – dr Anna Barańska-Szmitko
     • NSZZ Solidarność – dr Monika Urbańska