Komisje Wydziałowe

  KOMISJA KADROWO-FINANSOWA
  (przyjęta uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 12/2016/2017 z dnia 23 września 2016r.)

  Przewodnicząca

   

   Prof. Joanna Jabłkowska, Dziekan Wydziału

   

  Członkowie

  Dr hab. Danuta Kowalska, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej

  Prof.dr hab. Łukasz Bogucki, dyrektor Instytutu Anglistyki,

  Prof.dr hab. Jarosław Wierzbiński, dyrektor Instytutu Rusycystyki,

  Dr hab. Małgorzata Kubisiak, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej,

  Dr hab. Anita Staroń, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej,

  Prof.dr hab. Małgorzata Leyko, kierownik Katedry Dramatu i Teatru,

  Dr hab.prof.nadzw.UŁ Piotr Sitarski, kierownik Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej,

  Dr hab.prof.nadzw.UŁ Agnieszka Izdebska, kierownik Katedry Teorii Literatury,

  Prof.dr hab. Barbara Bogołębska, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,

  Prof.dr hab. Wiaczesław Nowikow, kierownik Katedry Filologii Hiszpańskiej,

  Dr hab.prof.nadzw.UŁ Joanna Sowa, kierownik Katedry Filologii Klasycznej,

  Prof.dr hab. Georgi Minczew, kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej,

  Dr hab.prof.nadzw.UŁ Mariola Antczak, kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii

  Dr hab.prof.nadzw.UŁ Artur Gałkowski – prodziekan Wydziału

  Dr hab.prof.nadzw.UŁ Stanisław Goźdź-Roszkowski – kierownik Katedry Języków Specjalistycznych oraz komunikacji Międzykulturowej

  Mgr Dorota Cieślak

   KOMISJA OCENIAJĄCA (jednocześnie Komisja ds. opracowania kwestionariusza oceny pracownika)
   (przyjęta uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 13/2016/2017 z dnia 23 września 2016r.)

   Przewodnicząca

    

   Prof. Joanna Jabłkowska, Dziekan Wydziału

    

   Członkowie

   Dr hab.prof.nadzw.UŁ Artur Gałkowski, Prodziekan ds. naukowych,

    

   3 pracowników samodzielnych (po 1 przedstawicielu każdej dyscypliny naukowej):

   Prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć (literaturoznawstwo)

   Dr hab.  Karolina Prykowska-Michalak (kulturoznawstwo)

   Dr hab.prof.nadzw.UŁ  Ewa Waniek-Klimczak (językoznawstwo)

    

   1 przedstawiciel pracowników niesamodzielnych (doktor):

   Dr Jacek Ladorucki

    

   2 przedstawicieli Związków Zawodowych (ZNP, Solidarność):

   Prof.dr hab. Grażyna Habrajska

   Prof.dr hab.  Krzysztof Tomasz Witczak

    

   Komisja ds. zatrudnienia (konkursów)

   Przewodnicząca

    

   Prof. Joanna Jabłkowska, Dziekan Wydziału

    

   Członkowie

   Prodziekan

   Kierownik jednostki,

   1 pracownik samodzielny reprezentujący dyscyplinę naukową (z Komisji oceniającej),

   2 dobranych przedstawicieli jednostki, w której rozstrzygany jest konkurs

    KOMISJA NAUKOWA
    (przyjęta uchwałą RW z dnia 23.09.2016r. Poszerzona uchwałami RW z dnia 25.11.2016r i 24.02.2017r)

    Przewodniczący

     

    Dr hab.prof.nadzw.UŁ Artur Gałkowski, Prodziekan ds. Naukowych

     

    Członkowie

    5 pracowników z tytułem naukowym  profesora :

    Prof.dr hab. Piotr Cap

    Prof.dr hab. Małgorzata Leyko

    Prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć

    Prof.dr hab.  Anna Warda

    Prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak

    9 pracowników ze stopniem dr hab. :

    Dr hab.prof.nadzw.UŁ Mariola Antczak

    Dr hab.prof.nadzw.UŁ Marta Dynel

    Dr hab.prof.nadzw.UŁ  Agnieszka Izdebska

    Dr hab. Ewa Kobyłecka-Piwońska

    Dr hab. Ivan Petrov

    Dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska

    Dr hab.prof. nadzw.UŁ  Piotr Sitarski

    Dr hab.prof. nadzw.UŁ  Joanna Sowa

    Dr hab. prof. UŁ Monika Worsowicz

     

    3 pracowników ze stopniem dr:

    Dr Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska

    Dr Piotr Pęzik

    Dr Łukasz Szkopiński

    Mgr Alicja Główczyńska

    Mgr Karol Jóźwiak

     KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
     (przyjęta uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 15/2016/2017 z dnia 23 września 2016r.)

     Przewodnicząca

      

     Prof. Małgorzata Leyko, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia

      

     Członkowie

     Prodziekani ds. dydaktycznych:

     Dr hab.prof.UŁ Irena Jaros

     Dr Michał Lachman

     Prof. dr hab. Anna Warda

      

     Mgr Katarzyna Pawłowska – Biuro ds. Obsługi Studentów

     Mgr Iwona Niedźwiecka – Biuro Dziekana

     Arkadiusz Lorenc – student

      KOMISJA DS. AWANSÓW NA WYDZIALE
      (przyjęta uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 16/2016/2017 z dnia 23 września 2016r.)

      Przewodnicząca

       

      Prof. Joanna Jabłkowska, Dziekan Wydziału

       

      Członkowie

      3 profesorów zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego – reprezentantów każdej dyscypliny:

      Prof.dr hab.  Dorota Samborska-Kukuć (literaturoznawstwo)

      Prof.dr hab.  Ryszard Kluszczyński (kulturoznawstwo)

      Prof.dr hab.  Piotr Stalmaszczyk (językoznawstwo)

       

      Dodatkowo ds. awansów na stanowisko profesora nadzwyczajnego:

      Dr hab.prof.nadzw.UŁ Alicja Kacprzak

       

      Dodatkowo ds. awansów na stanowisko adiunkta:

      Dr Krzysztof Grzegorzewski

       Przewodniczący komisji ds. doktoratów:
       (skład przyjęty  uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 17/2016/2017 z dnia 23 września 2016r.)

        

       Komisja literaturoznawcza polonistyczna:

       Przewodniczący Dr hab.prof.UŁ Arkadiusz Morawiec
       Zastępca przewodniczącego Prof.dr hab. Dorota Samborska-Kukuć

        

       Komisja literaturoznawcza neofilologiczna:

       Przewodniczący Dr hab.prof.UŁ Joanna Sowa
       Zastępca przewodniczącego Dr hab.prof.UŁ Dorota Filipczak

        

       Komisja językoznawcza polonistyczna:

       Przewodniczący Prof.dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń
       Zastępca przewodniczącego Dr hab.prof.UŁ Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

        

       Komisja językoznawcza neofilologiczna:

       Przewodniczący Dr hab.prof.UŁ Piotr Stalmaszczyk
       Zastępca przewodniczącego Dr hab.prof.UŁ Marek Baran

        

       Komisja kulturoznawcza:

       Przewodniczący Dr hab.prof.UŁ Tomasz Kłys
       Zastępca przewodniczącego Dr hab. Karolina Prykowska-Michalak