dr Lech Lechowicz

Temat:
Twórczość grupy Zero-61 na tle działań intermedialnych w sztuce polskiej po roku 1945

 

Promotor:

prof.dr hab. Ryszard W. Kluszczyński

Recenzenci:

dr hab. prof. UAM Marianna Michałowska

prof. dr hab. Jerzy Malinowski (UMK)

 

0