Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2021/22

Informujemy, że inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Filologicznym UŁ odbędzie się 30 września 2021 r. (czwartek)
w auli A1 w budynku Wydziału przy ul. Pomorskiej 171/173.

Uroczystość zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i odbędzie się w dwóch turach, zgodnie z zamieszczonym niżej podziałem na poszczególne kierunki studiów.

Uwaga! Liczba miejsc w auli jest ograniczona do 200, uczestnicy inauguracji będą zajmować wyłącznie wyznaczone miejsca. Osoby towarzyszące studentom I roku nie będą mogły brać udziału w uroczystości.

Przebieg inauguracji będzie można później ...

Czytaj dalej →
0

Dyżury Dziekan i Prodziekanów we wrześniu 2021 r.

Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
07 września: 10:00-12:00
09 września: 10:00-12:00
14 września: 10:00-12:00
16 września: 10:00-12:00
21 września: 10:00-12:00
28 września: 10:00-12:00

Dr hab. Ewa Kobyłecka-Piwońska, prof. UŁ
9 września: 10:00-11:00
20 września: 9:00-10:00
27 września: 10:00-11:00

Dr hab. Irena Jaros, prof. UŁ
7 września: 11:30-13:00
16 września: 10:30-12:00
20 września: 12:00-13:00
22 września: 10:00-11:30
28 września: 10:00-11:30

Dr hab. Monika Worsowicz, prof. UŁ
9 września: 10:00-11:30
15 września: 10:00-11:30
20 września: 9:00-10:30
27 września: 9:00-10:30

Dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ
15 ...

Czytaj dalej →
0

Komunikat dotyczący potrzeby przedłużenia ważności legitymacji studenckich

Informujemy, że z uwagi na wydanie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, legitymacje studenckie stracą swoją ważność 14 października.

Z uwagi na powyższe wszyscy studenci zobowiązani będą do przedłużenia ważności legitymacji w dziekanacie. O tym, w jaki sposób będzie można tego dokonać poinformujemy w oddzielnym komunikacie w drugiej połowie września.

Czytaj dalej →
0

Druga tura rekrutacji na studia

Informujemy, że wystartowała druga tura rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/22. Poniżej przedstawiamy listę kierunków, na które można się rejestrować w serwisie rekrutacyjnym.

Druga faza rekrutacji na kierunki Wydziału Filologicznego UŁ potrwa do 17 września.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 • filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
 • filologia rosyjska
 • filologia słowiańska
 • informacja w środowisku cyfrowym
 • kulturoznawstwo

Cały czas trwa również pierwsza faza rekrutacji na kierunek studia polskie z językiem angielskim (rejestracja możliwa do 10 września).

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia klasyczna z ...
Czytaj dalej →
0

List do studentów

Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

Mamy nadzieję, że przyszły rok akademicki zacznie się u nas w gmachu. Ponieważ nadal obowiązuje reżim sanitarny, musimy wyłączyć z zajęć najmniejsze sale i maksymalnie uruchomić sale duże. Dlatego wykłady i część innych zajęć będą się odbywały zdalnie. Mamy jednak nadzieję, że większość zajęć będzie mogła być zorganizowana w gmachu – być może w całości, być może hybrydowo.

Plan będzie ułożony tak, by mogli Państwo łączyć się online z domu, z akademika, a na życzenie, po zameldowaniu ...

Czytaj dalej →
0

Letnia sesja egzaminacyjna – komunikat Rektor UŁ / Summer examination session – Rector’s announcement

Szanowni Państwo,

w związku z coraz większą liczbą pytań o tryb przeprowadzania najbliższej sesji egzaminacyjnej na Uniwersytecie Łódzkim uprzejmie informuję, że ukazał się Komunikat Rektora UŁ z dnia 17.05.2021 r.

Zgodnie z jego treścią, letnia sesja zostanie zorganizowania w formie zdalnej. Wyjątkami mogą być egzaminy sprawdzające umiejętności praktyczne. Egzaminy dyplomowe będą mogły być przeprowadzane stacjonarnie jedynie za zgodą studenta i w uzasadnionych przypadkach, gdy forma zdalna nie jest możliwa. O ewentualnej zmianie formy egzaminu decydować będą dziekani wydziałów.

Życzę Państwu serdecznie owocnej i spokojnej sesji egzaminacyjnej.

 

Z wyrazami szacunku
Prof. Elżbieta Żądzińska
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Dear Ladies and Gentlemen,

due to the ...

Czytaj dalej →
0

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej 2021 r. na Wydziale Filologicznym UŁ

Szanowni Państwo, 

W sprawie: organizacji letniej sesji egzaminacyjnej 2021 r.

 1. Zgodnie z treścią Komunikatu Rektora z dnia 17.05.2021 r. letnia sesja zostanie zorganizowania w formie zdalnej.
 2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia w formie stacjonarnej egzaminów weryfikujących umiejętności praktyczne. Dotyczy to wyjątkowo uzasadnionych przypadków jeśli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeprowadzenie egzaminu zdalnie lub egzamin wymusza korzystanie z urządzeń specjalistycznych. W takich przypadkach zostanie podjęta przez Dziekana Wydziału indywidualna decyzja.  

W związku z tym informuję, że:

 1. Egzaminy ustne powinny odbywać się – poza koniecznymi wyjątkami – ...
Czytaj dalej →
0

Zarządzenia Rektora UŁ dotyczące procesu dyplomowania

Zarządzenie Rektora UŁ nr 79 z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 https://baw.uni.lodz.pl/d/52313/5/

Zarządzanie Rektora UŁ nr 130 z dnia 14.04.2021 r. w sprawie: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim.

https://baw.uni.lodz.pl/d/52638/5/

Czytaj dalej →
0

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru letniego 2021 (STUDENCI)

Zaleca się bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

I. Ogólne:

 • W budynku nie mogą przebywać osoby z objawami sugerującymi chorobę zakaźną, osoby przebywające w domu z osobą na kwarantannie lub same objęte kwarantanną albo izolacją domową. Student powinien zostać poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zobowiązany jest do rezygnacji z przyjścia na zajęcia, pozostania w domu i skontaktowania się telefonicznie z lekarzem.
 • Zaleca się częste mycie i dezynfekowanie ...
Czytaj dalej →
0

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru letniego 2021 (NAUCZYCIELE AKADEMICCY)

Zaleca się bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

I. Ogólne:

 • W budynku nie mogą przebywać osoby z objawami sugerującymi chorobę zakaźną, osoby przebywające w domu z osobą na kwarantannie lub same objęte kwarantanną albo izolacją domową. Student powinien zostać poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zobowiązany jest do rezygnacji z przyjścia na zajęcia, pozostania w domu i skontaktowania się telefonicznie z lekarzem.
 • Budynek Wydziału otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00.
 • Zaleca się ...
Czytaj dalej →
0

Zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnym przez nauczycieli akademickich Wydziału Filologicznego

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania/problemy podczas sporządzania raportu z realizacji zajęć zdalnych na potrzeby URdsJK.

 1. Preferowaną platformą do prowadzenia zajęć zdalnych jest Microsoft Teams.

Zajęcia mogą być prowadzone z użyciem innych platform (typu Zoom), ale wyłącznie na odpowiedzialność prowadzącego/-ej, ponieważ UŁ nie posiada licencji na korzystanie z innych platform.

Osoby, które dostrzegają trudności w korzystaniu z tablicy w MS Teams, mogą zgłosić kierownikowi jednostki konieczność zakupu tabletu graficznego.

 1. Zajęcia zdalne powadzone są w czasie rzeczywistym (w terminie i godzinach zgodnych z planem zajęć). ...
Czytaj dalej →
0

Zasady uczestnictwa studentów Wydziału Filologicznego UŁ w zajęciach odbywanych w trybie zdalnym

 1. W celu uczestniczenia w zajęciach zdalnych wymagane jest, aby student/-ka posiadał/a mailowy adres uniwersytecki imię.nazwisko@edu.uni.lodz.pl
 2. Zajęcia zdalne prowadzone są przy użyciu narzędzi MS Teams, Moodle lub innego wskazanego przez prowadzącego/-ą zajęcia.
 3. Na pierwszych zajęciach wykładowca/czyni omawia organizację zajęć, metody pracy i sposoby zaliczenia przedmiotu. Osoba prowadząca zajęcia określa termin i tryb zaliczenia zajęć, na których student/-ka był/-a nieobecny/-a.
 4. Spotkanie online rozpoczyna wykładowca/-czyni, zaś studenci i studentki do niego/niej dołączają. Uczestnicy zajęć zgłaszają się na nie punktualnie.
 5. W trakcie zajęć wszyscy studenci/-tki powinni/ny mieć ...
Czytaj dalej →
0

MS Office – nowe konta na UŁ

Wraz z początkiem roku akademickiego 2020/2021 na naszej Uczelni wprowadzone zostaną usprawnienia usług informatycznych dla całej społeczności UŁ – studentów, doktorantów, pracowników administracyjnych i naukowych. Od tego momentu będzie można korzystać z rozszerzonego i darmowego pakietu MS Office 365 Professional Plus. Każdy z nas będzie mógł instalować pakiet na swoich prywatnych urządzeniach. Ulepszenia pozwolą również na szybsze i łatwiejsze komunikowanie się za sprawą aplikacji MS Teams.

W rozpoczynającym się właśnie semestrze cała społeczność Uniwersytetu Łódzkiego otrzyma dostęp do nowych domen. Wprowadzane przez nas usprawnienia nie tylko ...

Czytaj dalej →
0

Ustawa 2.0 – najważniejsze informacje

Drodzy pracownicy Wydziału Filologicznego UŁ,

w tym miejsce na naszej stronie internetowej będziemy prezentować najważniejsze informacje dotyczące wdrażania na Uniwersytecie Łódzkim zmian wynikających z wejścia w życie Ustawy 2.0. Zachęcamy do lektury zamieszczanych dokumentów.

Czytaj dalej →
0

Kalendarz akademicki

📆 Kalendarz akademicki 2020/2021

📆 Kalendarz akademicki 2021/2022

 

Zarządzenie nr 7 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: terminów egzaminów dyplomowych oraz jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 9 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: podziału roku akademickiego 2021/2022

Czytaj dalej →
0

Grafik pracy administracji Wydziału oraz wykaz adresów mailowych

W związku z zagrożeniem epidemicznym administracja pracuje w trybie mieszanym (praca zdalna + dyżury stacjonarne w wybrane dni w miesiącu).

Aktualny grafik pracy administracji dostępny jest na stronie: http://filolog.uni.lodz.pl/grafik

Przed wizytą na Wydziale prosimy o kontakt z pracownikiem drogą mailową i umówienie/potwierdzenie terminu spotkania.

Biuro ds. Obsługi Studentów
Kierownik Biura

 

Czytaj dalej →
0