dr Magdalena Jarnotowska

Temat:
Fantazmat ojca w twórczości Schulza, Rudnickiego i Napierskiego

Promotor:

dr hab. prof. UŁ Tomasz Bocheński

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Józef Olejniczak (UŚ)

prof. dr hab. Paweł Próchniak (UP im. KEN)

0