dr Sylwia Grzeszna

Temat:

Sacrum w twórczości poetów debiutujących w latach dziewięćdziesiątych. Poezja Wojciecha Wencla, Marcina Świetlickiego, Jacka Podsiadły

Promotor:

dr hab. prof. UŁ Tomasz Bocheński

Recenzenci:

dr hab. prof. UŁ Marzena Woźniak-Łabieniec

dr hab. prof. UAM Piotr Łuszczykiewicz

 

0