Łódzcy italianiści w międzynarodowym projekcie grantowym Uniwersytetu Florenckiego

26 listopada we Florencji odbyło się uroczyste podsumowanie międzynarodowego projektu grantowego ESSERE EUROPA | ESSERE IN EUROPA. Wydarzenie miało na celu ukazanie roli młodych osób w procesie kształtowania się współczesnego oblicza kontynentu. W projekcie wzięły udział grupy z pięciu państw: Włoch, Grecji, Francji, Holandii i Polski. Nasz kraj reprezentowali łodzianie – studenci i wykładowcy Instytutu Romanistyki z Zakładów Językoznawstwa Romańskiego i Italianistyki.

Inicjatywa zapowiada długofalową współpracę naukową Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Florenckiego, nawiązaną dzięki zaproszeniu od prof. Sheyli Moroni, badaczki z tamtejszego Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, która zaczyna się od realizacji projektu grantowego, rozszerzenia istniejącej umowy bilateralnej między uczelniami o Instytut Romanistyki UŁ oraz podpisania umowy Erasmus. W dalszych planach są kolejne projekty dotyczące m.in. studiów nad językiem polityki oraz praw i wartości europejskich, w tym poszanowania odrębności kulturowej i językowej oraz walki z wykluczeniem społecznym w Łodzi, Florencji i Salonikach.

Koordynatorami wydarzenia na Uniwersytecie Łódzkim zostały dr Agnieszka Woch, mgr Justyna Groblińska oraz mgr Katarzyna Kowalik. Zadanie projektowe polegało na zinterpretowaniu przez młodych ludzi pojęcia europejskości w kontekście przemian następujących w ostatnich latach w ich kraju i środowisku lokalnym. Przemyślenia autorów mogły przybrać formę plakatów, wystawy czy reportażu. Studenci filologii włoskiej, Beata Jaworska, Christian Gasperi i Zbigniew Fiedorczuk, w ciągu ostatnich kilku tygodni pracowali intensywnie i wytrwale nad stworzeniem filmu oraz prezentacji, w których przedstawili opinie mieszkańców naszego miasta na temat bycia Europejczykami, zaprezentowali najciekawsze łódzkie atrakcje turystyczne, a także historię i multikulturowość miasta oraz odwołali się do przykładów Polaków, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Film został zrealizowany w celu ukazania najciekawszych zagadnień związanych z tematyką i ostatecznie podzielony został na trzy części. W pierwszej przedstawiono historię miasta Łodzi jak również wybrane elementy architektury, w drugiej części znalazły się wypowiedzi mieszkańców miasta na temat bycia Europejczykami, zaś w trzeciej zaprezentowano cztery wybrane dania należące do czterech tradycyjnych kultur Łodzi, czyli do kuchni polskiej, hebrajskiej, niemieckiej oraz rosyjskiej. W tym celu studenci odwiedzili wybrane lokale gastronomiczne – odpowiednio: „Lokal”, „Anatewkę”, „Galicję” oraz „SerVantkę”. Zgromadzono pokaźny materiał filmowy, który po montażu stał się głównym elementem projektu. Film został zrealizowany w języku włoskim. Zachęcamy do obejrzenia go!

Konferencję rozpoczęło wystąpienie przedstawiciela łódzkiej italianistyki, następnie głos zabrali kolejno reprezentanci Francji, Grecji, Holandii i Włoch. Uczestnicy, poruszając zagadnienia artystyczne, kulturalne, historyczne, społeczne i polityczne, stworzyli ciekawą interpretację przewodniego motywu projektu. Na pierwszy plan wysuwała się wielokulturowość niejednoznacznie oceniana przez uczestników. Dla niektórych grup jawiła się ona jako szansa, korzyść i bogactwo, ale pojawiały się także krytyczne głosy wskazujące trudności i wyzwania, z jakimi borykają się dzisiejsi mieszkańcy Europy.

Projekt zachęcił młode pokolenie do rozpatrzenia swojej tożsamości pod kątem ponadnarodowym, ale także do analizy problemów lokalnych, państwowych czy europejskich, dając jednocześnie możliwość wymiany różnorodnych spostrzeżeń o stanie faktycznym Starego Kontynentu, co niewątpliwie stanowi cenny produkt konferencji.

Wydarzenie zakończyła dyskusja bogata we wnikliwe uwagi, komentarze i pytania dotyczące prezentacji, podczas której szczególnym zainteresowaniem cieszył się efekt pracy studentów z Łodzi.

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Łodzi oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego uczestnicy projektu otrzymali od łódzkich studentów zestawy materiałów poświęconych Łodzi i regionowi. W ten sposób przedstawiciele UŁ zaprosili uczestników projektu do odwiedzenia naszego miasta i lepszego poznania jego europejskiego charakteru, w szczególności wciąż kultywowanej tradycji czterech kultur. Do łódzkich materiałów dołączony był także 14 numer czasopisma „ItaliAMO”, dzięki któremu uczestnicy projektu przekonali się, jak prężnie i wielopoziomowo działają łódzcy italianiści.

Studenci przyczynili się do promocji Łodzi, podkreślając jej wyjątkowość, bogactwo historyczno-kulturalne i społeczne, a także ważną rolę w formowaniu trendów artystycznych Europy Środkowo-Wschodniej, zaś ciepłe przyjęcie i docenienie pracy italianistów przez gospodarzy przedsięwzięcia zapowiada rozwój dalszej współpracy naukowej pomiędzy uczelniami.

0