Sprawozdanie z efektywności w pozyskiwaniu projektów w 2018 roku

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą efektywności Wydziału Filologicznego w pozyskiwaniu projektów w 2018 r. tutaj

0