Zapraszamy na spotkanie z Tanią Malarczuk, autorką powieści „Zapomnienie”

Spotkanie z Tanią Malarczuk – autorką powieści Zapomnienie
Lesung von Tanja Maljartschuk – Autorin des Romans Blauwal der Erinnerung
10.10.2019 / czw. / Do. / 17.00 / sala / Raum -27
Instytut Filologii Germańskiej / Wydział Filologiczny UŁ ul. Pomorska 171/173
W ramach konferencji „Efekty Lete – Forensyka zapominania” / Im Rahmen der Tagung „Lethe-Effekte
– Forensik des Vergessens“, Po niemiecku i po polsku / auf Deutsch und Polnisch

W powieści „Zapomnienie” (wyd. Warstwy 2019, przeł. Marcin Gaczkowski) samotna narratorka przeciwstawia się (samo)zapomnieniu. W tym procesie pomaga jej historyczna postać, która odgrywa ważną rolę w historii Ukrainy: Wiaczesław Lipiński, pochodzący z polskiej rodziny szlacheckiej filozof i polityk, który żył w zachodniej Ukrainie na przełomie wieku XIX i XX. Tania Malarczuk – ur. 1983 w Iwano-Frankiwsku. W 2018 r. otrzymała Nagrodę im. Ingeborg Bachmann. Od 2011 r. mieszka w Wiedniu.

Im Roman „Blauwal der Erinnerung“ trotzt eine einsame Ich-Erzählerin der (Selbst)Vergessenheit. Orientierung und Halt findet sie in einer historischen Figur, die für die Geschichte der Ukraine eine große Rolle spielte: Wjatscheslaw Lypynskyj, leidenschaftlicher Philosoph und Politiker aus einer polnischen Adelsfamilie, der an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in der Westukraine lebte. Tanja Maljartschuk – geb. 1983 in Iwano-Frankiwsk. 2018 erhielt sie den Ingeborg-Bachmann-Preis. Die Autorin lebt seit 2011 in Wien.

0