Konkursy wewnętrzne UŁ

Zamieszczamy list Pana Prorektora UŁ ds. Nauki Prof. Zbigniewa Kmieciaka.

Uprzejmie przypominam, że Uniwersytet Łódzki uruchomił wewnętrzne konkursy badawcze finansowane ze środków przyznanych za udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Do rozdysponowania jest 8 000 000 PLN, na działalność naukową i za Państwa dokonania naukowe.

 

Konkursy IDUB UŁ to dofinansowania dla doświadczonych i młodych naukowców, doktorantów oraz studentów. To również oferta dla badaczy spoza UŁ, w tym osób z zagranicy, na kilkumiesięczny lub kilkuletni kontrakt z pensją na Uniwersytecie Łódzkim.

 

9 listopada mija termin aplikacji grantów dla młodych i doświadczonych badaczy. Tego samego dnia otwieramy możliwość składania wniosków w kolejnych dwóch konkursach: Premia za granty oraz Granty aparaturowe.

 

Wszystkie szczegóły dotyczące dofinansowań i warunków, które trzeba spełnić by je uzyskać, znajdą Państwo na stronie: www.konkursyIDUB.uni.lodz.pl oraz centrumnauki.uni.lodz.pl, w zakładce IDUB.

 

Jeszcze raz gorąco zachęcam Państwa do ubiegania się o dofinansowania i rozwijania swojej działalności badawczej.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. Zbigniew Kmieciak

Prorektor UŁ ds. nauki

 

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy w celu ich sprawdzenia do dr Wiolety Hencz (wioleta.hencz@uni.lodz.pl).

Wiadomość wygasa dnia: 2020-12-31

0