Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta

Informujemy o ogłoszonym przez Urząd Miasta Łodzi konkursie „Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta”.

Konkurs rozpocznie się 26 marca i potrwa do 14 kwietnia br.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą pozyskać dotacje na projekty realizowane od maja do końca października br. związane z:

  1. realizacją projektów wspierających integrację studentów obcokrajowców na łódzkich uczelniach, przybliżających kulturę i tradycje studentów pochodzących
    z zagranicy, ułatwiających adaptację i asymilację oraz studiowanie na łódzkich uczelniach;
  2. realizacją przez środowisko naukowe i akademickie projektów w oparciu o wiedzę zgłębianą na poszczególnych wydziałach uczelni, skierowanych do obcokrajowców w Łodzi (takich jak np. porady prawne zajęcia językowe dla dzieci i dorosłych, warsztaty plastyczne, zajęcia integracyjne itp.).

Maksymalna kwota dotacji w konkursie „Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta” wynosi 12 tys. zł, wnioskodawca musi wykazać się wkładem własnym w minimalnej wysokości 10% całkowitej wartości projektu. Łączny budżet przeznaczony na dotacje w konkursie wyniesie 88 tys. złotych.

Wiadomość wygasa dnia: 2021-05-01

0