Szkoła letnia „Educational Laboratory to unlock the potential of Innovation and Sustainable Business Development”

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jako partner w projekcie Stepping-up and promoting Education & Innovation toward Sustainable Development Goals (SDGs) through Educational Laboratory for accelerating Civic Skills and Sustainable Businesses – EduLab4future (2019-1-RO01-KA203-063059) zaprasza studentów Uniwersytetu Łódzkiego do udziału w szkole letniej Educational Laboratory to unlock the potential of Innovation and Sustainable Business Development.

Szkoła letnia odbędzie się w dniach 28 czerwca – 2 lipca 2021 roku (zajęcia w godz. 9.30-14.00) i jest organizowana przez Brno University of Technology w formule online.

W ramach szkoły letniej uczestnicy będą mieli możliwość nabycia wiedzy o innowacjach i zrównoważonym rozwoju biznesu w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym a także wymiany doświadczeń z praktykami, nauczycielami, trenerami i studentami z:
▪ University Politehnica of Bucharest (Rumunia);
▪ S.C. Eurotraining Solution (Rumunia);
▪ InforElea Academy (Włochy);
▪ University of Ruse „Angel Kanchev” (Bułgaria);
▪ University of Lodz (Polska);
▪ Brno University of Technology (Czechy).

Ze szczegółowymi informacjami o wydarzeniu oraz planem szkoły letniej możecie się Państwo zapoznać na tej stronie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu powinny:
• przesłać CV oraz uzasadnienie chęci uczestnictwa w wydarzeniu uwzględniające kryteria kwalifikacji wskazane poniżej (maksymalnie 1 strona) a także informację o średniej ocen z ostatniego roku studiów.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres blazej.socha@uni.lodz.pl do dnia 15 czerwca 2021 roku. Kwalifikacja kandydatów przeprowadzona zostanie zgodnie z przewodnikiem programu Erasmus+ z poszanowaniem zasad transparentności, równości szans i polityki antydyskryminacyjnej.

Kryteriami branymi pod uwagę w ocenie aplikacji będą:
• średnia ocen z ostatniego roku studiów (rok akademicki 2019/2020) a w przypadku pierwszego roku studiów średnia ocen z semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021,
• zainteresowanie tematyką zrównoważonego rozwoju,
• motywacja do podejmowania działań w obszarze zrównoważonego rozwoju w biznesie,
• kompetencje społeczne,
• umiejętność współdziałania w grupie w tym w środowisku międzynarodowym,
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Osoba do kontaktu:
Błażej Socha, blazej.socha@uni.lodz.pl

0