Ruszyły kolejne edycje konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy: OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS.

OPUS 22 to konkurs skierowany do naukowców na każdym etapie kariery, którzy planują realizację projektów bez udziału partnerów zagranicznych oraz z udziałem partnerów zagranicznych, prowadzonych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej (w tym w ramach współpracy LAP – Lead Agency Procedure w programie Weave), a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń́ badawczych.

Program SONATA 17 ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Oprócz kierownika projektu w badania mogą być zaangażowani studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc.

O finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 3 mogą się ubiegać podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów realizowanych przez młodych badaczy w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Laureaci konkursu PRELUDIUM BIS 3 mogą otrzymać granty na badania w wysokości maksymalnie 300 000 zł oraz pokrycie kosztów stypendium doktoranckiego i kosztów pośrednich. Doktoranci otrzymujący stypendia w ramach programu PRELUDIUM BIS odbędą także trwające od trzech do sześciu miesięcy zagraniczne staże badawcze, finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-09-15-ogloszenie-czterech-konkursow.

 

Wiadomość wygasa dnia: 2021-12-22

0