Niewidzialne kolokwia

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile zaprasza na Niewidzialne Kolokwia – cykl spotkań, podczas których pochylamy się nad wybranymi problemami społecznymi, świata kultury i nauki. Do dyskusji zapraszamy wybitnych ekspertów oraz wszystkich zainteresowanych.

W tym roku uczestnicy planowanych debat zwrócą się ku pojęciu „wspólnoty”, które – choć wskazuje na jeden z kluczowych ideałów kultury zachodniej – używane jest w sposób daleki od jednoznaczności. Łączy ono ze sobą przeróżne dyskursy, koncepcje światopoglądowe i systemy wartości, nierzadko wzajemnie się wykluczające. Dla jednych „wspólnota” wyklucza spór i różnice, podczas gdy inni wierzą, że nieuchronnie wiąże się ona z różnorodnością, fragmentarycznością i podziałami. Mówienie o tym, co „wspólnotowe”, niekiedy pociąga za sobą obrazy przestrzeni relacji międzyludzkich, innym razem – zwłaszcza w okresie pandemii SARS-CoV-2 – dotyka tego, co niewidoczne, wirtualne i zdepersonalizowane.

W ramach tegorocznego cyklu Colloquia Invisibilia zamierzamy unaocznić te, jak i wiele innych sensów pojęcia „wspólnota”. Eksplorując historyczne, socjologiczne, filozoficzne i językowe konteksty „wspólnoty”, poszukamy odpowiedzi na pytanie: co nas łączy, a co dzieli?

Pierwsza debata w ramach cyklu Colloquia Invisibilia zatytułowana jest „wspólnota wiedzy” i odbędzie się 31.03.2021, godz. 18:00 na ZOOM (online)

Ujmując współczesną naukę jako zjawisko kulturowe z zaskoczeniem, odkrywamy, iż jest ona w wielu aspektach autonomiczna. Innymi słowy: nauka funkcjonuje podług własnej wewnętrznej logiki i zasad. Pokazały to liczne studia filozoficzne i socjologiczne. Tacy badacze jak Ludwik Fleck, Thomas Kuhn, Imre Lakatos czy Bruno Latour stanowczo dowodzili, że produkcja wiedzy nie jest oddzielona od tego, co społeczne, ekonomiczne czy polityczne; wbrew historiozoficznemu mitowi postępu nie jest ona także samoistnym procesem czy niezakłóconą i statyczną kumulacją jednostkowych odkryć – to raczej otwarty projekt przeróżnych kolektywów i wspólnot naukowych, reprezentujących odmienne style myślowe, każdorazowo zakorzenione w wypracowanych społecznie wartościach i celach. Wychodząc od tych obserwacji, wraz z zaproszonymi ekspertami podejmiemy kilka kluczowych pytań dotyczących nauki jako praktyki społecznej. Czym jest, czym może być lub czym być dziś powinna „wspólnota naukowców”? Co spaja, a co dzieli wspólnoty naukowe? Gdzie w kolektywie naukowym jest miejsce dla indywidualnego badacza? W końcu: jak wspólnota wiedzy wpływa na kształtowanie się wartości i celów oraz otrzymane rezultaty badawcze?

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, chęć partycypacji w spotkaniu na platformie ZOOM prosimy zgłaszać poprzez poniższy link rejestracyjny: https://mailchi.mp/42ca60b4d343/mv1gwv4nck

Działalność stowarzyszenia Collegium Invisibile objęta jest patronatem Uniwersytetu Łódzkiego.

Tegoroczny projekt Colloquia Invisibilia jest finansowany w ramach grantu POB Heritage i Uniwersytet Jagielloński.

Patronat nad wydarzeniem sprawuje Cafe Nauka.

0