Terminy dyżurów Pana Prodziekana Artura Gałkowskiego w trakcie sesji letniej roku akademickiego 2021/2022

24 czerwca 2022 r. w godz. 12.30-14.00

27 czerwca 2022 r. w godz. 13.00-14.00

29 czerwca 2022 r. w godz. 10.00-11.00

5 lipca 2022 r. w godz. 12.00-13.30

Wiadomość wygasa dnia: 2022-09-30

0